Jak powiedział rzecznik klubu radnych PiS Konrad Zieleniecki, projekt jest obecnie opiniowany przez prawników i z taką opinią trafi do biura rady. PiS liczy, że na sesji radni zajmą się nim pod koniec kwietnia.

W najbliższy czwartek radni tego klubu chcą spotkać się z mieszkańcami na spotkaniu konsultacyjnym, by przedyskutować jeszcze, przygotowane założenia tego projektu.

Na sesji przed Świętami Wielkanocnymi, głosami radnych PiS odrzucony został bowiem projekt zmian w budżecie obywatelskim Białegostoku, przygotowany przez Platformę Obywatelską. Rozwiązania tam proponowane uznali za "mało konkretne"; ocenili też, iż ich poprawek będzie tak dużo, że potrzebny jest nowy projekt.

W projekcie PO proponowano zwiększenie kwoty na projekty z budżetu obywatelskiego 2016, z obecnych 12 mln zł do 15 mln zł.

Była tam też m.in. propozycja powołania w skład zespołu ds. budżetu, do tej pory składającego się tylko z miejskich urzędników (zespół ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym), także przedstawicieli organizacji pozarządowych i radnych.

Podobne rozwiązanie jest też w projekcie PiS. Ale jego radni chcą, by pieniędzy było o 5 mln zł więcej. Proponują podział na projekty ogólnomiejskie (wartość maksymalna jednego, to 2,5 mln zł) i osiedlowe (do 350 tys. zł).

W przypadku tych ostatnich PiS chce, by na każdym osiedlu był zrealizowany (jeśli oczywiście zostanie zgłoszony i zakwalifikowany do głosowania) jeden taki projekt (osiedli jest 28).

Działacze PiS zwracają uwagę, że obecnie mieszkańcy osiedli domków nie mieli szans na wprowadzenie do budżetu obywatelskiego swych projektów, bo po prostu w głosowaniu mieli za mało głosów, w porównaniu z mieszkańcami bloków.

Projekt PO też zakładał pewne preferencje dla mieszkańców osiedli domków. Tam był zapis, by jeden z projektów osiedlowych był kwalifikowany do realizacji niejako poza konkurencją, tzn. jeśli miał za mało głosów poparcia w stosunku do projektów z osiedli bloków.

Jeśli projekt PiS trafi pod głosowanie, projekty do budżetu obywatelskiego na 2016 rok będzie można zgłaszać od 1 do 30 czerwca. W lipcu i sierpniu zgłoszenia byłyby analizowane z decyzją, czy projekt może być poddany pod głosowanie, czy nie.

Ogłoszenie ich listy miałoby nastąpić do 5 września, zaś samo głosowanie mieszkańców - w dniach 3-19 października. Wyniki głosowania mają być ogłoszone do 25 października.

W Białymstoku były dotąd dwie edycje budżetu obywatelskiego (zwanego w dokumentach miejskich partycypacyjnym).

W budżecie na 2014 rok mieszkańcy Białegostoku wybrali siedem projektów o łącznej wartości 10,4 mln zł. W budżecie tegorocznym jest 15 projektów, oszacowanych na 13,5 mln zł (do podziału było formalnie 12 mln zł). (PAP)

rof/ pz/