Pytanie prawne o konstytucyjność zastosowania wyższej stawki podatku akcyzowego w przypadku, gdy sprzedawca oleju opałowego nie złoży w terminie do urzędu celnego miesięcznego zestawienia oświadczeń od osób kupujących taki olej, skierował do TK Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Do 25 dnia następnego miesiąca sprzedawca musi złożyć zestawienie oświadczeń od kupujących, że będą oni wykorzystywali to paliwo do celów grzewczych.

Jak mówił sprawozdawca składu orzekającego sędzia Andrzej Wróbel, Trybunał uznał, iż miesięczne zestawienie oświadczeń nabywców o wykorzystaniu kupowanego oleju do celów opałowych jest "niezbędnym i skutecznym elementem całego mechanizmu kontroli obrotu olejem opałowym". Ponadto - jak mówił - informuje organy podatkowe o dokonaniu sprzedaży oraz o nabywcy takiego oleju, a także miejscu i sposobie jego planowanego użycia.

W orzeczeniu TK podkreślił, że usunięcie tego przepisu osłabiłoby cały mechanizm kontroli w stopniu trudnym do oszacowania.

Preferencyjna stawka akcyzy na olej opałowy wynosi 232 zł za tysiąc litrów paliwa. Natomiast podstawowa stawka akcyzy na olej napędowy to 1822 zł za tysiąc litrów paliwa.

Wróbel dodał, że choć obowiązek składania miesięcznych zestawień przez sprzedawców jest żmudny, to nie stanowi "nadmiernej dolegliwości dla sprzedawcy oleju opałowego".

Zdanie odrębne wyraziła sędzia Teresa Liszcz. Nie kwestionowała ona zasadności składania oświadczeń przez sprzedających, ale zbytnią rygorystyczność przepisów.

Zwróciła uwagę na to, że sprzedawca, który z różnych powodów nie złożył w terminie oświadczenia, musi automatycznie opłacić wyższą stawkę akcyzową. W jej opinii osoba, która nie złożyła w terminie oświadczenia, powinna mieć możliwość złożenia wyjaśnień, a organ orzekający o wysokości akcyzy, jaką będzie musiał zapłacić sprzedawca, powinien wziąć je pod uwagę.