Nowa KŚT stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016 r. poz. 1864). Od 2018 r. przy ustalaniu zasad amortyzacji środków trwałych oraz stosowania właściwej stawki amortyzacji, podatnicy korzystają już z KŚT 2016.
 

Stawki bez zmian

Zmiany wprowadzono w numeracji, nazewnictwie grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych (w grupach 0, 4 oraz 6), natomiast stawki amortyzacji dla zmienionych grup, podgrup oraz rodzajów pozostały bez zmian. Są one określone w załączniku nr 1 do ustaw o podatkach dochodowych. Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy załącznik, który został dostosowany do nowej KŚT 2016. Jakie znaczenie mają więc te zmiany w praktyce?


Podwójne numery

Symbole KŚT stanowią często element prowadzonej dokumentacji środków trwałych. W związku z tym należałoby jednak sukcesywnie dokonywać aktualizacji informacji tam zawartych. Aktualizacja ta polegałaby na wpisaniu obok dotychczas funkcjonujących dla danego środka trwałego zapisów dotyczących symbolu KŚT 2010 (grupy/podgrupy/rodzaju) także nowego symbolu wynikającego z KŚT 2016. Aby sprawdzić, które środki trwałe zostały przegrupowane skorzystaj z nowej KŚT 2016 r. - funkcjonalnej wyszukiwarki, która oprócz powiązań z poprzednią KŚT oraz stawek amortyzacji prezentuje również powiązania z PKWiU 2015 r. i PKOB.

Zobacz również: Firmy narzekają na obowiązek dzielenia kosztów w CIT >>

 

 

 


Warto także dodać, że zakres zmian wprowadzonych przez KŚT 2016 nie ma wpływu na ewidencję środków trwałych prowadzoną przez jednostki stosujące ustawę o rachunkowości.

MF szykuje rewolucję w podatkach dochodowych >>
Korzystaj z Klasyfikacji Środków Trwałych 2016 >>