Nowe przepisy zakładają powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. To odpowiedź na protest rodziców osób niepełnosprawnych, którzy wiosną tego roku protestowali w Sejmie. Żądali podwyższenia renty socjalnej i wprowadzenia dodatku 500 zł na życie. Pierwszy z postulatów został spełniony. Zamiast drugiego wprowadzono ułatwienia w dostępie do zaopatrzenia medycznego i rehabilitacji oraz zapowiedziano utworzenie specjalnego funduszu.

 


Dwa źródła finansowania

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany m.in. z następujących źródeł:

  • daniny solidarnościowej – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy;
  • składki z „przekierowania” na Fundusz części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 p.proc. Obecnie składka ta wynosi 2,45 proc. - od początku 2019 roku 0,15 p.proc. trafi na wsparcie niepełnosprawnych. Minister Czerwińska podkreśla, że nie wzrosną obciążenia pracodawców, bo nie zmieni się wysokość składki. Będzie tylko inaczej dystrybuowana.

 

 

 

Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie.

Czytaj też: Podatek na niepełnosprawnych ma być uchwalony w listopadzie >

Kto zapłaci wyższy podatek na niepełnosprawnych?

Daninę solidarnościową zapłacą osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Czytaj też: Danina solidarnościowa nie tylko w Polsce >>

Danina solidarnościowa nie jest dobrym pomysłem >>

Ustawą zajmie się teraz Senat. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Danina solidarnościowa >