Wiceminister mówił o tym po posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która miała zająć się oceną i wyjaśnieniem okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie.

- Pracujemy intensywnie nad ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest w trakcie wewnętrznych konsultacji. Na najbliższym kolegium w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinien już zostać zaprezentowany - zapowiedział Michałkieiwcz.

Ministerstwo Finansów w połowie maja br. ogłosiło szczegóły projektu dotyczącego daniny solidarnościowej. Zgodnie z nim ma być powołany specjalny fundusz zasilany z dwóch źródeł: z przesunięcia części składki na Fundusz Pracy w wysokości 0,15 proc. podstawy tej składki oraz z podatku solidarnościowego od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł osiągniętych w roku podatkowym. Podatek solidarnościowy ma objąć 0,5 proc. najlepiej zarabiających w kraju.

Pomoc społeczna>>