Finansowanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma pochodzić z dwóch źródeł. Pierwszym ma być przekierowanie części składki na Fundusz Pracy. 0,15 p.proc. wpłaty na Fundusz Pracy będzie przeznaczone na niepełnosprawnych. Składka na FP nie ulegnie jednak podwyższeniu. W dalszym ciągu będzie to 2,45 proc. Drugim źródłem finansowania będzie tzw. danina solidarnościowa. Zapłacą ją wszystkie osoby fizyczne, których roczne dochody są wyższe niż 1 mln zł. Danina wyniesie 4 proc. i będzie obliczana od nadwyżki dochodów ponad 1 mln. zł. Będzie się ją obliczało w rocznych zeznaniu podatkowym. Jak powiedziała w środę prof. Teresa Czerwińska, minister finansów, danina solidarnościowa ma na celu wspieranie osób najbardziej potrzebujących przez osoby najbardziej zamożne. Podkreśliła, że wiele krajów UE ma podobne daniny.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

Finansowanie już od 2019 roku

Planuje się, że system finansowego wsparcia niepełnosprawnych zacznie obowiązywać już od stycznia 2019 r. Pierwsze wpłaty z daniny solidarnościowej pojawią się natomiast na początku 2020 r., po rozliczeniu PIT za 2019 r. Wpłaty z Funduszu Pracy będą przekazywane natomiast już na początku 2019 r. Według szacunków rządu sama danina solidarnościowa przyniesie 1,15 mld zł i zapłaci ją ok. 25 tys. osób. Z FP ma natomiast pochodzić 650 mln zł.

Do pomysłu finansowania funduszu daniną solidarnością krytycznie podchodzi prof. Adam Mariański z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zdaniem podatki nie powinny służyć finansowaniu konkretnych celów. Państwo powinno gromadzić dochody, aby finansować wydatki publiczne, w tym także na rzecz osób potrzebujących, czyli w tym przypadku osób niepełnosprawnych.

Solidarność finansowa w innych krajach
Z zestawienia przygotowanego przez PwC wynika, że podatek solidarnościowy funkcjonuje m.in. w Portugalii, Grecji, Włoszech, Niemczech i Austrii.

W Portugalii danina solidarnościowa wynosi od 2,5 do 5 proc. Płaci się ją od dochodu wyższego niż 80 tys. euro rocznie. Dodatkowo wszystkich obowiązują tam również – wprowadzone w związku z kryzysem - podwyższone stawki podatkowe (od 0,88 do 3,21 proc.).

Kryzys gospodarczy był również powodem wprowadzenia w 2011 r. podatku solidarnościowego w Grecji. Zarabiający rocznie ponad 12 tys. euro płacą 2,2 proc. dodatkowego podatku. Roczne dochody wyższe niż 220 tys. euro podlegają natomiast 10-proc. podatkowi.

Niemiecki podatek solidarnościowy funkcjonuje od 1991 r. Powodem jego wprowadzenia było zjednoczenie Niemiec. Jest stawka wynosi 5,5 proc. i jest obliczona od kwoty podatku PIT. Jakiś czas temu pojawiła się propozycja zniesienia tej daniny od 2018 r., jednak do tej pory nie została zrealizowana.

We Włoszech podatek solidarnościowy był pobierany w latach 2011-2016. Wynosił on 3 proc. i był płacony od dochodów wyższych niż 300 tys. euro.