Minister wskazał, że resort czeka na projekcję inflacji NBP.

"Ryzyko deflacji jest bardzo duże, i to w ujęciu rok do roku, bo spadek cen miesiąc do miesiąca często mieliśmy w wakacje. Wszystko wskazuje na to, że deflacja może się przedłużyć poza wakacje" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom Szczurek.

"Mówimy o bardzo niskich presjach inflacyjnych. To, że ceny nie rosną, jest oczywiście dobre dla konsumentów, ale to, że inflacja jest tak niska, znacznie niższa od celu NBP, jest jednak kłopotem, bo utrudnia dostosowania wewnętrzne w gospodarce" -dodał.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 0,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,1 proc.

Wzrost w II kwartale zbliżony do I kwartału

Według ministra "może się okazać, że tempo wzrostu PKB w drugim kwartale będzie niższe rdr niż w pierwszym kwartale. "My oczekujemy, że będzie zbliżone do tego, co zostało odnotowane w pierwszym kwartale" - powiedział Szczurek.

Produkt Krajowy Brutto w pierwszym kwartale 2014 roku wzrósł o 3,4 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 2,7 proc. rdr w czwartym kwartale 2013 r.

W aktualizacji programu konwergencji MF prognozuje, że tempo wzrostu PKB w tym roku wyniesie 3,3 proc., a w 2015 roku 3,8 proc.

Szczurek pytany o możliwość obniżenia deficytu sektora finansów publicznych w 2014 r. poniżej 3 proc. PKB powiedział, że "byłoby to bardzo ambitnym celem". "Oczywiście mam nadzieję, że tak się stanie, ale nie jest to z pewnością nasza oficjalna prognoza i nasze oficjalne stanowisko" - wyjaśnił.

W "Programie konwergencji. Aktualizacja 2014" MF zapisał, że nadwyżka sektora finansów publicznych według metodologii ESA '95 w bieżącym roku wyniesie 5,8 proc. PKB, a według metodologii ESA 2010 będzie to deficyt na poziomie 3,5 proc. PKB. W 2015 roku resort finansów spodziewa się deficytu w wysokości 2,7 proc. PKB, co w ocenie przedstawicieli MF powinno skutkować uchyleniem EDP w 2016 roku. (PAP)

mmu/ amac/