Wiceminister finansów Maciej Grabowski powiedział, tłumacząc założenia noweli podczas czwartkowego posiedzenia komisji, że zasadniczym jej celem jest utrzymanie obecnie obowiązujących stawek podatku VAT (podstawowa stawka to 23 proc.) do końca 2016 r. "Ta ustawa przewiduje również eliminację przepisów, które automatycznie podwyższają stawkę tego podatku, kiedy wskaźnik długu do PKB przekroczy 55 proc." - wskazał.

W 2011 r. rząd, podnosząc VAT o 1 pkt proc. zapowiadał obniżkę tego podatku po trzech latach, czyli w 2014 r. i taki zapis znajduje się w obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług. Aby utrzymać obecne stawki do 2016 r., o czym zdecydował rząd, konieczne było znowelizowanie ustawy o VAT. W przeciwnym razie w przyszłym roku stawki VAT wróciłyby do poziomu z 2010 r., a stawka podstawowa wyniosłaby 22 proc.

Ministerstwo Finansów, uzasadniając projekt noweli wskazało, że rząd podejmuje działania zmierzające do przywrócenia równowagi w finansach publicznych, dlatego proponuje utrzymanie stawek VAT przez kolejne trzy lata.

Podczas obrad senackiej komisji Senator Kazimierz Kleina (PO) złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek ten zyskał uznanie większości członków komisji.

Z kolei Senatorowie PiS złożyli wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy w całości.