Jak zauważa MF, wartość PKB na głowę Polaka w relacji do średniej dla 28 krajów UE, w 2008 roku wyniosła 56 proc.; w 2017 r. osiągnąć ma 74 proc. średniej unijnej.

Po raz pierwszy częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jest Aktualizacja Programu Konwergencji. Minister finansów Mateusz Szczurek mówił w ubiegłym tygodniu, że aktualizacja zakłada, iż w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 3,3 proc., a w 2015 r. - o 3,8 proc. Przez następne dwa lata będzie się rozwijać w tempie 4,3 proc. Zdaniem ministra finansów Polska powinna spełnić kryteria wyjścia z procedury nadmiernego deficytu w 2015 r.

W dokumencie wskazano, że w 2014 r. stopa bezrobocia spadnie do 9,8 proc., w 2015 r. wyniesie średnio 9,3 proc., by w 2017 r. spaść do 7,9 proc. Według resortu finansów zmiany w stopie bezrobocia będą wynikiem prognozowanych zmian w popycie na pracę.

Rząd rozpatrzy też przygotowaną przez resort gospodarki aktualizację Krajowego Programu Reform obejmującą lata 2014-2015. Do zadań zaplanowanych w tym programie, za które odpowiada Ministerstwo Gospodarki, należą m.in. stworzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w ramach działań proinnowacyjnych oraz pomoc przy tworzeniu regulacji prawnych na rzecz wprowadzenia systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych. (PAP)