"Liczymy, że do końca 2015 r. będą gotowe założenia do nowej ustawy, co jest zadaniem trudnym i ambitnym, ale możliwym do wykonania. Potem nastąpiłby etap prac związany z przygotowaniem projektu, kolejny rok trwałyby prace legislacyjne w parlamencie" - powiedział Cichoń.

"W drugiej połowie kadencji przyszłego Sejmu możliwe byłoby ich uchwalenie przez Sejm" - przewiduje wiceminister.

Wiceminister wyjaśnił, że w pierwszej kolejności komisja będzie pracować nad założeniami do nowej ustawy, a następnie przygotuje jej projekt. "Na razie nie chcemy przesądzać, jak ten akt będzie się nazywał, czy będzie to kodeks czy ordynacja" - zastrzegł.

Cichoń liczy na to, że komisja kodyfikacyjna uporządkuje ordynację podatkową. Podkreślił, iż jest to wielkie wyzwanie, gdyż jest ona obecnie jednym z najobszerniejszych aktów prawnych. Jeśli chodzi o rozmiary, można ją porównać z niektórymi dużymi kodeksami.

"Przede wszystkim chodzi jednak o zagwarantowanie odpowiednich praw podatnikowi, zwiększenie jego poczucia bezpieczeństwa. Te cele będą przyświecać nowym regulacjom. Przepisy powinny być jasne i precyzyjne. Uczciwy podatnik, który rzetelnie wypełnia swoje obowiązki, zasługuje na status VIP-a w systemie podatkowym" - powiedział Cichoń.

Jego zdaniem w obecnej Ordynacji podatkowej brakuje przepisów, które właśnie w taki sposób kształtowałaby relacje podatnika z urzędem skarbowym oraz odpowiednio regulowałaby kwestie wykładni prawa podatkowego. "Same procedury nie są źle oceniane, niemniej należy uprościć przepisy. Najważniejsze, aby nowy akt był przejrzysty i logiczny" - dodał.

Zobacz: Nowa ordynacja podatkowa powinna odpowiadać dzisiejszym realiom i standardom gospodarczym >>

Według niego wniosek w sprawie powołania komisji kodyfikacyjnej ds. prawa podatkowego resort finansów już wysłał do zespołu programowania prac rządu.

Zespół ten ma zaopiniować wniosek MF, po czym stosowne rozporządzenie w sprawie powołania komisji ma wydać Rada Ministrów. Zdaniem wiceministra komisja mogłaby się ukonstytuować w ciągu dwóch miesięcy.

Zgodnie z planem resortu finansów komisja kodyfikacyjna, która ma pracować nad przygotowaniem nowej ustawy, ma być apolityczna. Zostanie powołana przez Radę Ministrów, ma liczyć piętnastu członków, którzy będą reprezentować różne środowiska. Cichoń powiedział, że zasiądą w niej przedstawiciele nauki, sędziów, pracodawców i konsumentów oraz samorządu doradców podatkowych.

"Chcielibyśmy widzieć w niej także przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, który ma silny pion podatkowy. Liczymy też, że istotną rolę w komisji będzie odgrywać Ministerstwo Finansów" - zaznaczył.

Dodał, że powołanie komisji kodyfikacyjnej jest rozwiązaniem wyjątkowym. Obecnie funkcjonują stałe komisje kodyfikacyjne dotyczące np. prawa karnego, czy cywilnego.

Cichoń przypomniał, że minister finansów Mateusz Szczurek, obejmując stanowisko szefa resortu pod koniec ubiegłego roku, zapowiedział przygotowanie nowego kodeksu podatkowego. "Poważnie traktujemy tego typu deklaracje, stąd koncepcja powołania komisji kodyfikacyjnej, która zajmie się opracowaniem zmian" - wskazał Cichoń.

Zobacz: Szczurek: po 15 latach pora pożegnać się z obecną ordynacją podatkową >>

Przygotowanie nowego kodeksu podatkowego minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział po powołaniu go na funkcję ministra w listopadzie ubiegłego roku. Zaznaczył, że to zadanie na lata, a nie miesiące. Premier Donald Tusk zadeklarował, że nie będzie popędzał ministra finansów.

W połowie kwietnia z postulatem powołania Komisji do spraw Reformy Prawa Podatkowego, która miałaby się zająć opracowaniem nowej Ordynacji podatkowej, wystąpił wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Proponował, by w komisji tej zasiadali eksperci zarówno ze strony administracji państwowej, jak i partnerów społecznych oraz świata nauki. Zdaniem resortu gospodarki po przygotowaniu nowej Ordynacji podatkowej należałoby opracować nowe regulacje dotyczące ustaw o podatkach dochodowych i VAT, które będą realizowały zasady przyjęte w nowej Ordynacji.

Zobacz: MG konsultuje propozycje dot. nowej Ordynacji Podatkowej >>

Swoje propozycje dot. nowej Ordynacji podatkowej resort gospodarki przekazał do konsultacji. Gotowe rekomendacje miał zamiar przedstawić prezydentowi, premierowi i parlamentowi. Miały one dotyczyć przede wszystkim poprawy relacji pomiędzy podatnikami a fiskusem, mają likwidować zbędne obciążenia administracyjne i wspierać przedsiębiorców. Zdaniem Piechocińskiego polskie prawo i procedury podatkowe powinny być dla wszystkich jasne i czytelne, zaś przepisy powinny stwarzać dodatkowe zachęty dla tych, którzy rzetelnie wywiązują się ze zobowiązań.(PAP)

Zobacz też: Kodeks podatkowy musi zrównoważyć prawa podatnika i władz skarbowych >>