"Scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w roku 2013 przedstawiony w projekcie ustawy (budżetowej - PAP) oparty jest na założeniach spowolnienia gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, kontynuacji działań konsolidacyjnych, oszczędnościowych, a także przewidywanej aprecjacji złotego" - mówił.

W jego opinii, "przedstawiony dziś projekt ustawy budżetowej przy tego rodzaju uwarunkowaniach należy oceniać jako umiarkowanie, ale jednak optymistyczny".

Łopata przypomniał też niektóre z założeń makroekonomicznych branych pod uwagę przy projektowaniu budżetu. "W sytuacji pogorszenia koniunktury w otoczeniu zewnętrznym szacowany wzrost Produktu Krajowego Brutto ma wynieść 2,2 proc. w porównaniu do 2,9 proc. z czerwcowego założenia resort finansów" - mówił.

Dodał, że najważniejsze dla gospodarki budżetowej jest podtrzymanie wzrostu gospodarczego, "czyli rozwój gospodarki powinien być głównych celem i priorytetem polityki budżetowej i pieniężnej". "Miejmy nadzieję, że optymistyczny wariant wskaźników makroekonomicznych przyjęty dla projektu budżetu będzie mógł być zachowany" - podkreślił.

W jego ocenie, jednym z obciążeń przy konstruowaniu projektu budżetu była ciągła niepewność związana z sytuacją ekonomiczną na świecie. Poseł pytał przy tym, czy przy projektowaniu budżetu przyjęto ryzyko i różne możliwości "głębszego i dłuższego spowolnienia powodującego spadek wpływów budżetowych z co najmniej trzech głównych podatków".

Łopata podkreślił też, że polska gospodarka w dobrej kondycji przetrwała czas kryzysu. "Warto zauważyć i przypominać (...), że w latach światowego kryzysu, w ostatnich pięciu latach Polska osiągnęła wzrost gospodarczy na poziomie 18 proc. skumulowanego wzrostu. To warto ciągle przypominać. Przetrwaliśmy ostatnie trudne pięć lat dzięki polityce ekonomicznej rządu, bankowi centralnemu, ale przede wszystkim dzięki polskim przedsiębiorcom. Kolejny etap przed nami, wcale nie łatwiejszy. Miejmy jednak świadomość i wiarę o wartości polskiej gospodarki. Po prostu Polacy potrafią" - skwitował.(PAP)

rbk/ mki/ mow/