Jak poinformowało MF, dyskusja z udziałem m.in. prezydenta Banku Światowego Jim Yong Kima, wiceprezydenta Banku Światowego ds. Ameryki Łacińskiej Jorge’a Familiara, profesora ekonomii Uniwersytetu Harvarda Roberta Barro oraz ministra gospodarki Peru Alonso Segury odbyła się w ostatnią środę, podczas dorocznego spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Grupy Banku Światowego w Limie.

"Celem wystąpienia było porównanie doświadczeń Polski i Peru jako państw, które w ciągu ostatnich 25 lat przeszły proces transformacji i osiągnęły duży sukces gospodarczy. Peru, podobnie jak niegdyś Polska, aspiruje do członkostwa w OECD i osiągnięcia statusu kraju wysoko rozwiniętego" - podał resort finansów.

Minister Szczurek podczas swojego wystąpienia - poinformowało MF - przekonywał m.in. do liberalizacji dostępu do zawodów dotychczas regulowanych, uelastycznienia rynku pracy, który "w naszym kraju jest dużo mniej restrykcyjny niż w Peru". Przekonywał też do rozwoju inwestycji infrastrukturalnych.

Przyznawał, że "problemem obu państw jest nieformalna gospodarka". Zdaniem ministra finansów, drogą do jej ograniczenia jest m.in. "uproszczenie regulacji podatkowych, dzięki czemu tańsze będzie legalne zatrudnianie nowych pracowników oraz zredukowane zostaną bariery administracyjne po stronie pracodawców". (PAP)

pś/ gma/