Obowiązujący od 1 sierpnia br. tzw. pakiet paliwowy to nowelizacja kilku ustaw (o VAT i akcyzie, Prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw), która ma uszczelnić pobór VAT. Dotyczy poboru VAT przy tzw. wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliwa oraz koncesjonowania obrotu paliwami z zagranicą. Ministerstwo Finansów szacuje, że budżet zyska na tym rozwiązaniu ok. 2,5 mld zł rocznie.

Zobacz: Wchodzi w życie podatkowy "pakiet paliwowy" >>

Według POPiHN na razie jest wprawdzie zbyt wcześnie, by wydawać kategoryczne opinie na temat rezultatów pakietu, "jednak wstępnie można wnioskować, iż działania Ministerstwa Finansów przyniosły oczekiwany skutek, i że w sierpniu dostawcy paliw działający dotychczas w szarej strefie znacząco ograniczyli działalność na polskim rynku".

Zaznaczono, że jednocześnie od momentu wejścia w życie nowelizacji (czyli od 1 sierpnia br.) obserwuje się w spółkach należących do POPiHN znaczący wzrost popytu zarówno na olej napędowy, jak i na benzyny.

POPiHN poinformowała, że w sierpniu br. zanotowano znaczny wzrost sprzedaży paliw, pochodzących od legalnie działających przedsiębiorstw.

"Wstępne wyniki porównania oficjalnej konsumpcji paliw w sierpniu 2016 r. do sierpnia 2015 r. wskazują wzrost popytu dla 3 głównych gatunków paliw na poziomie ponad 14 proc., przy czym wzrost popytu na olej napędowy wyniósł 16 proc., a na benzyny silnikowe prawie 15 proc. Nie oznacza to, że oferty szarej i czarnej strefy zupełnie zniknęły z rynku, choć można zauważyć, iż jest ich mniej" - poinformowano.

Według organizacji, obserwując hurtowy kanał sprzedaży, który najbardziej ucierpiał w związku z działalnością nielegalnych importerów, widać, że do czerwca br. nie notowano znaczących zmian rok do roku. W lipcu oficjalna sprzedaż paliw (głównie oleju napędowego) nieznacznie spadła wskutek ożywionej działalności nielegalnych importerów w ostatnim miesiącu przed wprowadzeniem pakietu paliwowego.

Zdaniem POPiHN wzrost sprzedaży hurtowej w sierpniu nie przełożył się jeszcze na wyraźny wzrost sprzedaży detalicznej.

"W tym kanale wciąż były dostępne spore ilości towaru pozyskiwane poza firmami POPiHN. Jednak informacje o ograniczeniu importu realizowanego przez tzw. niezależnych operatorów, w tym przez podmioty zagraniczne nie posiadające oddziałów krajowych, podmioty wykorzystujące instytucję zarejestrowanego handlowca oraz importu na tzw. potrzeby własne sugerują, iż również w tym kanale sprzedaży sytuacja powinna się normować w kolejnych miesiącach" - zaznaczono.

Wskazano, że do organizacji docierają sygnały o znacznym ograniczeniu obrotów terminali zagranicznych zlokalizowanych w pobliżu polskich granic. Według ocen POPiHN przed wprowadzeniem pakietu paliwowego tylko z kierunku niemieckiego dziennie do Polski wjeżdżało około 700 cystern. Obecnie ta liczba spadła do około 150.

"O zmianie kierunku zainteresowania odbiorców paliw świadczy również wzmożony ruch w legalnie działających bazach paliwowych, gdzie ponownie pojawili się odbiorcy, którzy poprzednio realizowali swoje zaopatrzenie w innych miejscach. Szacunki mówią o poziomie ponad 15 proc. Również informacje przedstawione przez polskich producentów – Grupę LOTOS oraz PKN ORLEN wskazują na znaczny wzrost sprzedaży" - dodano.

Zdaniem organizacji o tym, czy pozytywny efekt pakietu paliwowego, wzmocniony przez rozwiązania przyjęte w pakiecie energetycznym utrzyma się w kolejnych miesiącach, przesądzi skuteczność działania służb kontrolnych. Otrzymały one nowe narzędzia, które odpowiednio wykorzystane powinny przyczynić się do osiągniecia zakładanych wyników w walce z szarą i czarną strefą na rynku paliw w Polsce.

"W efekcie powinna ulec znacznej poprawie sytuacja przedsiębiorstw, działających zgodnie z prawem, a wpływy do budżetu państwa z tytułu VAT, akcyzy, CIT oraz innych opłat jeszcze w tym roku powinny wzrosnąć o kilka miliardów złotych" - oceniono w komunikacie.(PAP)

mmu/ son/

Dowiedz się więcej z książki
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł