Ministerstwo Skarbu Państwa chce, żeby PKO BP wypłacił 2,48 mld zł dywidendy. Wniosek w tej sprawie przedstawiciel Skarbu Państwa złożył podczas czwartkowego WZA PKO BP.

Zarząd banku wnioskował, by dywidenda wyniosła 1,375 mld zł, czyli 41,5 proc. zysku za 2010 rok..

Czwartkowe walne zgromadzenie PKO BP na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa przegłosowało wypłatę 1,98 zł dywidendy na akcję, czyli więcej niż proponował wcześniej zarząd. Zdaniem prezesa Zbigniewa Jagiełło, wyższa dywidenda nie zaszkodzi pozycji finansowej PKO BP.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 31 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 15 września.

Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło uważa, że wyższa dywidenda nie wpłynie negatywnie na pozycję finansową banku.

"Wyższa dywidenda nie wpływa negatywnie na strategię spółki. Obniża współczynnik adekwatności kapitałowej, ale pozostaje on na bezpiecznym poziomie. Podwyższa natomiast współczynnik zwrotu z kapitałów" - powiedział Jagiełło.(PAP)