Zadłużenie wzrosło o 3,3 mld zł (0,4 proc.) wobec końca 2016 roku.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 637,9 mld zł,

- dług w walutach obcych: ok. 294,1 mld zł (tj. 31,6 proc. całego długu SP).

Według MF zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września wyniosło 940.729,2 mln zł, co oznaczało:

- wzrost o 4.227,7 mln zł (0,5 proc.) mdm

- wzrost o 12.063,0 mln zł (1,3 proc.) wobec końca 2016 r. (PAP Biznes)

map/ osz/