Do projektu przeszłorocznego budżetu łącznie zgłoszono ponad 50 poprawek. W środę członkowie sejmowej komisji finansów zarekomendowali pozytywnie tylko 22 z nich. W większości były to poprawki zgłoszone przez klub PO.

Wśród pozytywnie zaopiniowanych poprawek znalazła się poprawka mówiąca o zmniejszeniu o 113 mln 769 tys. zł dochodów budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego. Jak mówiła podczas obrad komisji jej przewodnicząca Krystyna Skowrońska (PO), poprawka ta jest konsekwencją podpisanych niedawno przez prezydenta Bronisława Komorowskiego zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czyli w tzw. janosikowym.

Ze zmianami janosikowego wiązała się jeszcze jedna poprawka, która również zyskała poparcie członków komisji. Mówi ona o zmniejszeniu o 118 mln zł wydatków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych i kwotę tę przeznaczyć dla województw na dofinansowanie m.in. utrzymania, budowy, przebudowy oraz remontu dróg wojewódzkich.

Komisja pozytywnie odniosła się do poprawki mówiącej o zmniejszeniu wydatków Komendy Głównej Policji - o 217 mln 783 tys. zł i przeznaczeniu tej kwoty dla Centralnego Biura Śledczego.

Inna zarekomendowana poprawka dotyczy zmniejszenia o 15 mln zł wydatków na zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego i przeznaczenia tych środków na realizację rządowego programu rozwijania kompetencji i zainteresowań uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Komisja poparła też poprawkę zmieniającą plan finansowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Zgodnie z nią zwiększeniu miałyby ulec przychody Funduszu - łącznie o 4,9 mln zł.

Poparcie zyskała też poprawka mówiąca o zwiększeniu wydatków bieżących Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Środki te mają pochodzić ze zmniejszenia wydatków na m.in. Kancelarię Senatu (o 100 tys. zł), Rzecznika Praw Obywatelskich (o 3 mln 387 tys. zł), Państwową Inspekcję Pracy (o 3,04 mln zł) czy przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (o 7 mln zł).

Przygotowany przez resort finansów projekt budżetu przewiduje, że deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na br.), a wydatki w kwocie 343 mld 332 mln 925 tys. zł (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku).

Zobacz: Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2015 r. >>

Opracowując projekt przyszłorocznego budżetu MF założyło, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,4 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 proc.

Według resortu najważniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną zarówno na przyszłoroczne dochody państwa z PIT, jak i na budżety gospodarstw domowych, ma być zwiększenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka. Zmiana ta ma też umożliwić wykorzystanie pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni ją rozliczyć.

Istotne znaczenie po stronie wydatkowej budżetu będzie też miała zapowiedziana przez byłego premiera Donalda Tuska waloryzacja emerytur i rent o wskaźnik w wysokości 101,08 proc., wraz z gwarantowaną podwyżką nie mniej niż 36 zł.

Rząd po raz kolejny zdecydował się natomiast na zamrożenie funduszu płac w sferze budżetowej.

Do istotnych dla budżetu i podatników zmian zaliczono także nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zmiany te zostały wprowadzone w 2014 r. z tym, że niektóre będą miały zastosowanie od 1 lipca 2015 r.

Przewidziano także obniżenie stawek akcyzy od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg. Kierowcy nie zauważą jednak różnicy w cenach paliw na stacjach benzynowych, bowiem obniżenie akcyzy wiąże się z jednoczesnym podwyższeniem stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości.

Zgodnie z konstytucją parlament może pracować nad budżetem cztery miesiące - projekt trafił do Sejmu pod koniec września. Senat ma na zgłoszenie swoich poprawek 20 dni od momentu przekazania ustawy przez Sejm. Jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu budżetu ustawa nie zostanie przedstawiona prezydentowi do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy budżetowej; może też - przed jej podpisaniem - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności budżetu z konstytucją. Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu dwóch miesięcy. (PAP)

rbk/ mhr/