Posłowie chcą spotkać się osobiście z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, wiceministrem finansów Andrzejem Parafianowiczem. W środę nie mógł on przybyć na posiedzenie komisji, zastępował go wiceminister Maciej Grabowski i dyrektorzy z departamentu w resorcie finansów zajmującego się obsługą GIIF.

Z przekazanej posłom na piśmie informacji Parafianowicza wynika, że w 2011 r. trafiło do GIIF 30,1 mln informacji o transakcjach ponadprogowych, o których zgodnie z ustawą musi być informowany Inspektor. Chodzi o transakcje o wartości powyżej 15 tys. euro. Oprócz tego spłynęło 24 tys. informacji o podejrzanych transakcjach i 2,5 tys. zawiadomień o podejrzanej działalności.

W 2011 r. podjęto w związku z tymi informacjami 1,5 tys. postępowań analitycznych, w których wyniku do prokuratury skierowano 130 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy na kwotę 3,9 mln zł. GIIF zablokował 314 rachunków, na których zgromadzono łącznie ok. 96,1 mln zł. Oprócz prokuratury 539 powiadomień Inspektora trafiło też do organów kontroli skarbowej, policji, ABW, Straży Granicznej, CBA i Komisji Nadzoru Finansowego.

Ze wstępnych danych za 2012 r. wynika, że informacji o transakcjach ponadprogowych było ok. 28 mln, informacji o pojedynczych podejrzanych transakcjach - ponad 31 tys. a zawiadomień o podejrzanej działalności – ok. 2,4 tys. W 2012 r. podjęto również ponad 1,5 tys. postępowań analitycznych, w wyniku których do prokuratury skierowano 112 zawiadomień, oraz dodatkowo 80 zawiadomień uzupełniających łącznie na kwotę ok. 4,46 mld zł. W 2012 r. zablokowano blisko 140 rachunków, na kwotę 61,5 mln zł. Do innych organów trafiło w 2012 r. 990 powiadomień.

Termin kolejnego posiedzenia uzgodni prezydium komisji. (PAP)