"W tym roku podatek od niektórych kopalin przekroczy wartość podatku CIT. Dziennie przekazujemy do budżetu 7 mln zł z tytułu podatku od kopalin. W 2014 roku jest szansa na renegocjowanie tego podatku, firma się do tego przygotowuje" - powiedział Wirth.

Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec lipca 2013 roku 1.190,255 mln zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 2,2 mld zł.

pel/ pr/ mj/ jtt/