"Wiele krajów członkowskich i prezydencja zwróciło się do Komisji Europejskiej, aby zbadała wpływ kryzysu uchodźczego na budżety krajów unijnych. Rozpoczęliśmy naszą pracę" - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej w Luksemburgu Moscovici.

Budżety kilku krajów członkowskich, zwłaszcza Włoch, Grecji, Austrii, Węgier i Niemiec, są szczególnie obciążone przez wydatki na radzenie sobie z kryzysem migracyjnym. Niektóre stolice liczą na to, że KE łagodniej będzie spoglądać na spełnianie przez nie wymogów paktu stabilności i wzrostu, który stoi na straży dyscypliny finansowej w UE.

"Na tym etapie nie mamy wystarczających informacji, żeby stwierdzić, jak te nadzwyczajne wydatki mogą być rozpatrywane w ramach paktu stabilności i wzrostu. Jest zbyt wcześnie, by dziś powiedzieć, czy jakieś konkretne odstępstwa od paktu będą zastosowane" - podkreślił Moscovici.

Austriacki minister finansów Hans Joerg Schelling mówił przy okazji poniedziałkowego spotkania eurogrupy, że jego kraj chciałby, aby koszty kryzysu migracyjnego nie były brane pod uwagę przy ocenie budżetu.

Kraje strefy euro mają zgodnie z unijnymi wymogami planować wydatki tak, by budżet w kategoriach strukturalnych (czyli bez uwzględnienia cykli koniunkturalnych) był bliski równowadze. Z wyliczeń KE wynika, że Austria w może podwoić swój deficyt strukturalny tak, że będzie on wynosił 1,4 proc. PKB w 2016 r.

Z wypowiedzi Moscoviciego wynika, że KE będzie oceniała, czy zachodzą wyjątkowe okoliczności, które usprawiedliwiałby wyłączenie niektórych wydatków z oceny zgodności z paktem.

Państwa strefy euro mają czas na złożenie projektów swoich budżetów na przyszły rok do 15 października. 23 listopada zaplanowano specjalne posiedzenie ministrów finansów państw eurolandu, którzy będą zajmować się oceną jaką wyda w tej sprawie KE.

Wiadomo już, że problemy może mieć Hiszpania, która ze względu na wybory przedstawiła projekt budżetu wcześniej niż inne państwa eurolandu. KE ostrzegła władze w Madrycie jest ryzyko niezgodności projektu jej przyszłorocznego budżetu z paktem stabilności i wzrostu. Moscovici zapowiedział, że Hiszpania zostanie poproszona o przedstawienie jeszcze jednego projektu, przewidującego większą konsolidację fiskalną.

Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ kot/ ap/