W styczniu ceny towarów i usług wzrosły o 1,7 proc. w ujęciu rocznym i 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.
Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w lutym o 1,5 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm.

Największy wpływ na utrzymanie cen w lutym na poziomie ze stycznia miały obniżki cen w kategorii łączność, odzież, obuwie oraz żywność - wynika z danych GUS.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2013 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie obniżki opłat związanych z łącznością (o 3,0 proc.), niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,2 proc.), a także żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 proc.), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,12 p. proc., 0,10 p. proc. i 0,05 p. proc. Wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,3 proc.), a także towarów i usług związanych z transportem (o 0,7 proc.), mieszkaniem (o 0,1 proc.) oraz rekreacją i kulturą (o 0,4 proc.), podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc., 0,07 p. proc. i po 0,03 p. proc." - napisał GUS.

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,5 proc.), wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 2,2 proc.), a także wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,2 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,62 p. proc., 0,56 p. proc. i 0,20 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,1 proc.), a także opłat związanych z łącznością (o 4,5 proc.) i transportem (o 0,6 proc.), obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,25 p. proc., 0,19 p. proc. i 0,06 p. proc." - napisał GUS.