Spółka poinformowała, że potencjalne zaległości podatkowe powstały z tytułu podatku od towarów i usług za od lutego do grudnia 2009 roku oraz od stycznia do listopada 2011 roku wraz z odsetkami za zwłokę.

Decyzja Urzędu Skarbowego w Warszawie została podjęta na wniosek Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, który 13 stycznia 2011 roku wszczął w spółce postępowanie kontrolne. Według urzędu w Bydgoszczy, Drop nie dochował należytej staranności w relacjach handlowych ze 122 dostawcami towaru.

Drop nie zgadza się z zarzutami. Spółka złoży odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.