Wiceminister finansów Janusz Cichoń wręczył - w imieniu ministra Mateusza Szczurka - członkom Rady akty powołania. W gremium tym zasiedli: Bogumił Brzeziński (przewodniczący), Wiesław Czyżowicz, Dominik Gajewski, Iwona Georgijew, Marcin Jamroży, Piotr Karwat, Mariusz Korzeb, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Witold Literacki, Hanna Litwińczuk, Janusz Marciniuk, Mariusz Marecki, Jerzy Martini, Marian Masternak, Wojciech Morawski, Grzegorz Mularczyk, Roman Namysłowski, Włodzimierz Nykiel, Irena Ożóg, Jowita Pustuł, Tomasz Siennicki, Maciej Ślifirczyk, Agnieszka Tałasiewicz, Karolina Tetłak, Dariusz Wasylkowski.

Cichoń powiedział, że ma nadzieję, iż Rada wpisze się nie tylko w funkcjonowanie ministerstwa, ale także w funkcjonowanie polskiego systemu finansów publicznych, systemu podatkowego i pozwoli stanowić lepsze, czytelniejsze i bardziej jednoznaczne prawo podatkowe.

"To trudna, złożona i skomplikowana materia, ale materia, która decyduje o funkcjonowaniu polskiego państwa. Bez podatków, bez sięgania do kieszeni innych nie bylibyśmy w stanie realizować podstawowych zadań i funkcji państwa. Zakładamy, że Rada będzie opiniowała podstawowe przedłożenia i projekty zmieniające prawo podatkowe w Polsce, ale nie tylko prawo podatkowe, także wspomoże w przypadku zmian w administracji podatkowej, czy kontroli skarbowej" - powiedział. Dodał, że liczy także na propozycje w zakresie prawa podatkowego.

Bogumił Brzeziński powiedział, że Rada będzie przekładnią, łącznikiem między opinią społeczną i specjalistami z dziedziny podatków, a pracami prowadzonymi przez Ministerstwo Finansów. "Ten postulat ma dosyć długą drogę, jest wysuwany w literaturze co najmniej od dziesięciu lat" - powiedział Brzeziński. Wskazał, że próbowano już stworzyć podobne organy, ale nie odniosły one specjalnego sukcesu.

"Element decyzyjny, jeśli chodzi o kształt prawa podatkowego przesuwa się z parlamentu na administrację. Czy to jest dobre, czy nie, o tym nie dyskutujemy (...), ale tak jest. Skoro prawdziwe, nieformalne decyzje zapadają wśród pracowników aparatu podatkowego, ministrów, wiceministrów, to takie grono chciałoby mieć zwierciadło tego, co robi" - mówił Brzeziński.

Zgodnie z założeniami resortu finansów Rada Podatkowa ma m.in. oceniać pomysły MF i doradzać ministerstwu. W jej skład wchodzi 25 ekspertów podatkowych, specjalistów z całego obszaru prawa podatkowego reprezentujących świat nauki i przedsiębiorców. W ramach Rady powołane zostaną cztery zespoły problemowe dot. podatków pośrednich, podatków bezpośrednich, podatków lokalnych oraz administracji podatkowej i procedury (Ordynacja, egzekucja).

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów rada ma być też zapleczem dla Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Komisja ta będzie mogła korzystać z opinii Rady zwłaszcza w przypadku przepisów, które są na styku Ordynacji podatkowej i innych ustaw podatkowych.

Do kompetencji Rady będzie należało przede wszystkim bieżące opiniowanie i konsultowanie zmian w podatkach oraz sygnalizowanie resortowi systemowych problemów, które mogą się pojawiać w związku ze stosowaniem przepisów. Rada będzie mogła występować do MF z inicjatywą, jeżeli uzna, że należy coś zmienić w prawie podatkowym, uszczelnić system, czy poprawić przepisy. Gremium to nie będzie jednak przygotowywać przepisów.

Szefem Rady Podatkowej został profesor Bogumił Brzeziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Brzeziński jest uznanym znawcą prawa podatkowego, kieruje Katedrą Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Katedrą Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (PAP)

mmu/ mhr/ je/