Przyjęte przez rząd dwa tygodnie temu założenia do projektu ustawy zakładają zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub usługę, jeżeli jego kontrahentem jest podatnik VAT.

Jednocześnie brak obowiązku zapłaty podatku po stronie przedsiębiorcy powiązany będzie z ograniczeniem prawa do odliczania podatku przez dłużnika. W rozumieniu tych przepisów mały podatnik to taki, którego roczne obroty nie przekraczają 1,2 mln euro. (PAP)

Kongres Podatkowo Księgowy 26 XI 2012