Działania BGK na rynku długu mają mieć charakter stabilizujący i po normalizacji sytuacji bank może odsprzedawać obligacje lub mogą one być przedmiotem odkupu przez skarb państwa - poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

"Natomiast celem wprowadzenia możliwości zakupu przez BGK obligacji skarbowych jest stworzenie mechanizmu stabilizowania i wspierania rynku obligacji skarbowych w okresach niewielkich perturbacji niezwiązanych z oceną fundamentalną polskiego rynku długu i gospodarki" - napisał Radziwiłł.

"Po powrocie sytuacji rynkowej do normalności obligacje mogłyby być przedmiotem operacji odwrotnych (sprzedaż przez BGK na rynku wtórnym) lub operacji odkupu przez budżet państwa" - dodał. (PAP)