Podczas środowego posiedzenia komisji finansów publicznych odbyło się pierwsze czytanie ustawy o ratyfikacji protokołu o zmianie polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanego w marcu 2012 r.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski wyjaśnił, że kluczowe zmiany przewidziane w protokole są kluczowe dla ochrony interesu fiskalnego Polski. Wskazał, że uregulowania zawarte w obecnej umowie polsko-cypryjskiej nie tylko nie odpowiadają modelowej konwencji OECD, ale zawierają przepisy zachęcające do inwestycji finansowych niekorzystnych z polskiego punktu widzenia.

Protokół usuwa z umowy tzw. klauzulę tax sparing. Chodzi o prawo do "odliczenia podatku fikcyjnego", które zwykle stosują kraje rozwijające się. Klauzula taka umożliwia uzyskanie przez inwestora preferencji podatkowej, związanej z podatkiem, który faktycznie nie został zapłacony w państwie źródła dochodu.

"Jeżeli polski przedsiębiorca zarejestruje firmę na Cyprze i korzysta tam z ulgi podatkowej, to podatek, który teoretycznie powinien tam być zapłacony, może zaliczyć na poczet podatku, który miałby być zapłacony w Polsce" - wyjaśnił Grabowski.

"Zależy nam na tym, aby do ratyfikacji protokołu doszło jeszcze w tym roku i zmiany zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2013 r." - dodał wiceminister.

Oprócz wykreślenia klauzuli tax sparing protokół wprowadza zmiany w sposobie opodatkowania dochodów członków zarządu. Po wejściu w życie jego postanowień, dochody członków zarządu opodatkowane będą wyłącznie w państwie rezydencji członka zarządu.

Protokół rozszerzył też umowę o pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych. Według MF umożliwia ona uzyskanie informacji o dochodach polskich rezydentów w relacjach z Cyprem, w tym również o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Ponadto w zmienionej umowie obniżona zostanie stawka podatku pobieranego u źródła, określona w umowie w odniesieniu do dywidend (z 10 proc. do 0 proc. lub 5 proc.) oraz odsetek (z 10 proc. do 5 proc.). (PAP)

mmu/ je/