W przyszłym roku dochody samorządu mają wynieść ok. 1,42 mld zł - o 15,4 proc. mniej niż w 2015 r. (według urzędu marszałkowskiego spadek ten wynika z zakończenia współfinansowanej środkami unijnymi budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu i Gliwicach oraz z rezygnacji z kolejnego obniżenia wartości akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów).

Wydatki w nowym budżecie samorządu woj. śląskiego zaplanowano na blisko 1,53 mld zł (w ub.r. pierwotnie 2,38 mld zł) – w tym wydatki majątkowe – na 534,4 mln zł (34,8 proc. wydatków ogółem). Bliski 116,4 mln zł deficyt ma być pokryty kredytem (80,4 mln zł) i wolnymi środkami (36 mln zł).

W 2015 r. największe nakłady mają zostać przeznaczone na transport i łączność – ok. 730,9 mln zł; w dalszej kolejności na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 148,2 mln zł, oświatę i wychowanie - 127,5 mln zł oraz kulturę fizyczną - 79,1 mln zł.

Najwięcej środków inwestycyjnych ma trafić na drogi wojewódzkie (ponad 337 mln zł). Największymi przedsięwzięciami własnymi samorządu będą: budowa obwodnicy Pawłowic - jako odcinka Drogi Głównej Południowej (w 2016 r. - 51,3 mln zł), budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu drogi nr 791 (18,5 mln zł) i przebudowa drogi nr 913 przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach (7,4 mln zł).

Wydatki budżetu woj. śląskiego zakwalifikowane jako „wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich” mają pochłonąć 31,5 mln zł.

Na przedsięwzięcia na różnych drogach wojewódzkich realizowane jako projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 w budżecie zapisano 156,8 mln zł. Poza tą kwotą wyszczególniono m.in. realizację ze środków RPO: przebudowy drogi nr 793 na odcinku Żarki–Myszków (14,1 mln zł), przebudowy drogi nr 793 Janów-Złoty Potok (5 mln zł), budowy obwodnicy Sośnicowic na drodze nr 408 (15,1 mln zł) czy budowy I etapu obwodnicy miasta Woźniki w ciągu drogi 789 (10 mln zł).

Województwo wyłoży łącznie ponad 5 mln zł na zaprojektowanie Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku i Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie.

Ok. 43,8 mln zł z dotacji celowej posłuży sfinansowaniu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zakończoną już inwestycję związaną z budową Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu i Gliwicach oraz płatności związane z analizą porealizacyjną oraz kosztami nadzoru spółki DTŚ SA w Katowicach. 1,3 mln zł trafi na dokumentację środowiskową i projektową I etapu DTŚ-Wschód.

Wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia przekroczą 22 mln zł. Ponad 12 mln zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ma trafić na rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni i przyległego terenu dawnej Kopalni Katowice na potrzeby Muzeum Śląskiego. Śląski Ogród Zoologiczny na inwestycje dostanie 1,5 mln zł. 69,8 mln zł trafi na zadaszenie widowni i infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Ogółem ze środków RPO na lata 2014-2020 samorząd woj. śląskiego zamierza w 2016 r. wydać blisko 320 mln zł (w tym 250 mln zł z UE, blisko 33 mln zł z budżetu państwa i ponad 36,7 mln zł środków własnych).

Na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie zaplanowano łącznie 180 mln zł. Niezależnie od tego na koszty części, napraw, konserwacji, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym – zaplanowano 46,7 mln zł, a na remont taboru wykorzystywanego do regionalnych przewozów kolejowych na obszarze woj. śląskiego – 5,7 mln zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich tamże przewidziano prawie 20 mln zł, a na remonty – 23 mln zł.

Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego ma kosztować łącznie 65,6 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników i składki od nich (dla ponad 1,3 tys. etatów) – 49,7 mln zł.

Wśród dochodów bieżących budżetu woj. śląskiego w łącznej wysokości 733,4 mln zł, zaplanowano m.in. wpływ 15 mln zł dywidendy z tytułu posiadanych przez woj. śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Łączne prognozowane na koniec przyszłego roku zadłużenie regionu ma sięgnąć blisko 740 mln zł. Tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia regionu na 2016 r. ma wynieść 5,02 proc.; przy dopuszczalnym poziomie 8,56 proc.

W przyszłym roku woj. śląskie zamierza zaciągnąć 159,5 mln zł kredytów, z czego na Stadion Śląski – blisko 70 mln zł, wkład do projektu rewitalizacji obiektów na potrzeby Muzeum Śląskiego – 8,9 mln zł, rozbudowę ośrodka rehabilitacyjnego w Reptach – 1,6 mln zł i na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 79,1 mln zł.

Łącznie na spłaty kredytów samorząd woj. śląskiego zamierza w 2016 r. wydać prawie 84,4 mln zł. (PAP)

mtb/ gma/

Dowiedz się więcej z książki
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł