Aktywa zgromadzone w TFI wzrosły w kwietniu o 0,7 proc. i wyniosły na koniec tego miesiąca 119,66 mld zł - wynika z raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"Kwietniowy wzrost wartości aktywów wynikał wyłącznie z dodatnich stóp zwrotu, ponieważ saldo wpłat i wypłat było na niewielkim minusie. W minionym miesiącu, wynik z zarządzania wyniósł +0,8 mld zł, przy czym na pozytywne wyniki inwestycyjne wpływ miała przede wszystkim korzystna koniunktura na światowych rynkach akcji" - napisano w raporcie.(PAP)