Wcześniej w piątek Sejm znowelizował ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.

"Przed podpisaniem ustawy przez prezydenta prześlemy mu stanowisko strony związkowej z żądaniem pilnego spotkania z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Podczas tego spotkania chcielibyśmy wyrazić swoje wątpliwości" - powiedział PAP przewodniczący NSZZ Policjantów.

W myśl nowych przepisów funkcjonariusze mundurowi i żołnierze zawodowi, którzy wstąpią do służby od 2013 r., będą nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby. Obecnie, by przejść na emeryturę, mundurowi muszą - niezależnie od wieku - przepracować 15 lat.

Przyjęte rozwiązania krytykuje Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Według związkowców nie do przyjęcia są m.in.: warunek równoczesnego osiągnięcia 25 lat służby i 55 lat życia dla uzyskania pierwszych uprawnień emerytalnych. W opinii Federacji powinno to być 25 lat służby i 50 lat życia bądź 25 lat służby bez określania limitu wieku. (PAP)

gdyj/ mok/ gma/