„Jesteśmy w trakcie zawierania umów z dużą częścią uczelni w Polsce. Na dzień dzisiejszy jest już ich kilka. Planujemy kolejne. Myślę, że będzie to kilkanaście uczelni” – powiedział dr Marcin Wojewódka z zarządu ZUS, który w czwartek podpisał 5-letnie porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową (PWSZ) w Płocku (Mazowieckie).

Umowa obejmuje m.in. realizację wspólnych projektów naukowych, badawczych i rozwojowych oraz organizację praktyk studenckich i specjalistycznych konferencji.

„Tego rodzaju umowy zawieramy z różnymi uczelniami. W niektórych przypadkach będą to studia podyplomowe razem prowadzone, a w innych przypadkach będzie to szkolenie naszych pracowników przy wsparciu kadry dydaktycznej uczelni” – wyjaśnił Wojewódka.

Jak zaznaczył, współpraca z uczelniami, w tym z mniejszych ośrodków akademickich, to dla ZUS bardzo ważny kierunek rozwoju, także w kontekście pozyskiwania nowych, wyspecjalizowanych kadr.

Polecamy: ZUS i PAN chcą wspólnie edukować o ubezpieczeniach

„Jako zakład jesteśmy obecni w całej Polsce, w każdym powiecie, w każdym województwie. Współpracujemy z różnymi ośrodkami akademickimi. Nie ograniczamy się do tych największych, wiodących, ale szukamy współpracy, kapitału intelektualnego w mniejszych ośrodkach. To dla nas bardzo ważny kierunek rozwoju, także dla rekrutacji kadr. Potrzebujemy fachowców, których, mamy nadzieję, pozyskamy także za pośrednictwem lokalnych uczelni” – podkreślił Wojewódka.

Jak przypomniał, ZUS jest trzecim co do wielkości pracodawcą w Polsce, zatrudniając na terenie całego kraju ok. 46 tys. pracowników.

Dotychczas ZUS podpisał porozumienia o współpracy m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Zamościu. Jeszcze we wrześniu podobna umowa ma zostać zawarta z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Według rektora płockiej PWSZ prof. dr. hab. n. med. Macieja Słodkiego umowa z ZUS daje możliwość szerokiej współpracy we wszystkich dziedzinach, w których uczelnia ta kształci, czyli zarówno w naukach ekonomicznych, społecznych, jak i naukach o zdrowiu. „Dzięki zawartej umowie studenci naszej uczelni będą mieli przede wszystkim szansę skorzystania ze specjalistycznych praktyk w ZUS, natomiast kadra zyska możliwość rozwoju naukowego” – ocenił rektor.

PWSZ w Płocku działa od 2000 r. Uczelnia powstała z połączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskiego. Obecnie w trzech instytutach: nauk ekonomicznych i informatyki, nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o zdrowiu, kształci się tam ok. 2300 studentów na 9 kierunkach: ekonomia, filologia, pedagogika, praca socjalna, matematyka, informatyka oraz pielęgniarstwo i kosmetologia, a od nowego roku akademickiego 2016/17 także na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Przedstawiciele płockiej PWSZ oraz ZUS uczestniczyli w czwartek w debacie „Uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce”, która odbyła się w Towarzystwie Naukowym Płockim. To cykl spotkań o charakterze konsultacji społecznych w 22. oddziałach ZUS na terenie całego kraju, które rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do końca września. Tematem debat jest obecny kształt i wyzwania dla systemu ubezpieczeń społecznych. Uczestniczą w nich m.in. przedstawiciele samorządów, pracodawców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Wyniki dyskusji będą częścią tzw. „zielonej księgi systemu emerytalnego”, która zostanie opracowana przez ZUS. (PAP)