Jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający do wsparcia na dzieci, nie będą tracić go zupełnie. Ich świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę, o którą zostało przekroczone kryterium. Taka zapowiedź zmian w zasadach przyznawania pomocy dla rodzin znalazła się w expose premier Ewy Kopacz.

Na razie nie są znane szczegóły związane z tą propozycją, poza tym, że miałaby ona wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. "To propozycja, która może zapobiegać wpadaniu przez rodziców w pułapkę bierności zawodowej. Potencjalna utrata świadczeń zniechęca ich do szukania pracy" - tłumaczy dr Anna Ruzik z Szkoły Głównej Handlowej.

Wątpliwości co do nowych rozwiązań mają gminy. "Taka zmiana na pewno jeszcze bardziej skomplikuje sposób przyznawania pomocy. Nie wiadomo też, czy będzie odnosić się tylko do zasiłku, czy również przysługujących do niego dodatków" - wskazuje Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń MOPS w Wrocławiu. (PAP)