W organizowanej przez NSZZ Policjantów na godzinę 11. pikiecie mają uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników czterech formacji podległych MSW oraz Służby Więziennej i Służby Celnej.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe NSZZ Policjantów, przyczynami protestu są m.in. zamrożenie płac funkcjonariuszy i pracowników od 2010 r., brak gwarancji "satysfakcjonujących" podwyżek płac dla funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 r. oraz brak nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych. Związkowcy domagają się także włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do mundurowego systemu emerytalnego.

Przeczytaj: Nie ma porozumienia inspekcji weterynaryjnej z rządem

Związkowy komitet protestacyjny poinformował o skierowaniu do premier Ewy Kopacz wniosku o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Zwrócił się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w zakresie zwiększenia wydatków służb mundurowych.

Związkowcy domagają się zapewnienia środków na dodatkowe etaty w poszczególnych służbach "z uwagi na sytuację międzynarodową, a w szczególności wyzwania związane z migracją cudzoziemców mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa".

Jak informuje MSW nakłady na służby systematycznie rosną. W przyszłym roku na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przeznaczone zostaną 443 mln zł.

"Do 30 października wszyscy komendanci główni służb podległych MSW zostali zobowiązani do przedstawienia uzgodnionej ze związkami zawodowymi koncepcji realizacji podwyżek funkcjonariuszy. Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg" - powiedziała PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

Przypomniała, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. "W roku 2012 funkcjonariusze policji, a także SG, PSP i BOR oraz żołnierze zawodowi byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec zamrażania wynagrodzeń w całej sferze budżetowej" - powiedziała Woźniak.

Zobacz: Pracownicy sądowi domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy

Według danych MSW średnie uposażenie mundurowych systematycznie rosło. W PSP w 2007 r. wynosiło 2,9 tys. zł, a w 2015 – 4,2 tys. zł, w policji odpowiednio 3,3 tys. zł oraz 4,4 tys. zł, a w SG - 3,2 tys. i 4,4 tys. zł.

Od 2015 r. funkcjonariuszom przyznano wyższe dodatki za wysługę lat. MSW uruchomiło na ten cel w tym roku dla wszystkich służb środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł.

Poinformowała, że w budżecie na 2015 r. na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano ponad 390 mln zł. Przypomniała, że od 2013 r. realizowany jest program standaryzacji komend i komisariatów policji, w ramach którego wybudowanych i wyremontowanych zostało ok. 140 obiektów.

Podkreśliła, że MSW regularnie spotyka się ze stroną związkową w ramach Forum Dialogu Społecznego.

To druga w ostatnich miesiącach demonstracja służb mundurowych w Warszawie. Podobny protest odbył się w lipcu przed kancelarią premiera. (PAP)