Porozumienie jest zwieńczeniem polsko-norweskiego projektu współpracy obu inspekcji. Celem tego przedsięwzięcia jest poznanie się inspektorów z obu krajów i wymiany doświadczeń. Projekt został sfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Rozpoczął się w sierpniu, a zakończy w grudniu.

Zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski powiedział PAP, że wcześniejsze porozumienie z Norwegią zostało podpisane w 2007. „Jego zakres był jednak węższy i ograniczał się właściwie do wymiany informacji. Teraz chcemy to rozszerzyć o czynności kontrolne” - powiedział Mińkowski.
Dodał, że bez takiego porozumienia polska inspekcja nie może podejmować skutecznych działań, gdy łamane są za granicą prawa polskich pracowników.

Polsko-norweskie porozumienie zakłada m.in. prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących delegowanych pracowników. Przewidziano również możliwość prowadzenia wspólnych kontroli w sprawach dotyczących transgranicznych stosunków zatrudnienia. Prowadzona będzie także wymiana informacji na temat nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli zatrudnienia oraz stwierdzonych naruszeń praw pracowniczych. Według danych GUS w 2015 r. w Norwegii przebywało 84 tys. Polaków. Nieoficjalne szacunki mówią jednak o około 150 tys. polskich obywateli. Zdecydowana większość z nich tam pracuje. Głównie w branży budowlanej, usługach, przetwórstwie rybnym i sektorze wydobywczym. (PAP)