Jak poinformował PAP prezes TARR Hubert Czuba, projekt dofinansowany jest z unijnego programu Kapitał Ludzki. Według niego, dzięki projektowi osoby zwalniane z kopalni będą mogły przekwalifikować się i znaleźć pracę m.in. w pobliskiej fabryce szyb samochodowych lub innym przedsiębiorstwie działającym w okolicach Tarnobrzega.

Projekt zakłada, że osiemdziesiąt osób uzyska nowy zawód. Dodatkowe dwanaście osób będzie mogło rozpocząć własną działalność gospodarczą; dostaną oni bezpłatną pomoc finansową w wysokości 40 tys. zł.

W ramach projektu, każdy jego uczestnik może liczyć m.in. na bezpłatne szkolenia, materiały szkoleniowe i badania lekarskie.

Wartość projektu realizowanego przez tarnobrzeską agencję pn. „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.”, to 1,7 mln zł. Jest jednym z pierwszych realizowanych tego typu projektów na Podkarpaciu.

(PAP)

huk/ je/