Porozumienie podpisali w poniedziałek w Warszawie komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz i dowódca generalny RSZ gen. broni Lech Majewski.
„Ponieważ jednostki podległe Dowództwu Generalnemu działają – tak jak jednostki państwowej Straży Pożarnej – na terenie całego kraju, powinniśmy współdziałać” – powiedział gen. Majewski. Dodał, że wynika to także z koniecznej integracji działań różnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przypomniał, że strażaccy ratownicy, którzy udali się do Nepalu po trzęsieniu ziemi, korzystali z wojskowego transportu. „Takie współdziałanie będzie coraz częstsze” – ocenił.
Porozumienie ma zapewnić sprawną współpracę wojska i straży przy wypełnianiu ustawowych zadań, zwłaszcza ratowania zdrowia i życia, mienia, środowiska, zwalczania klęsk żywiołowych oraz akcji poszukiwawczych.
Strony zobowiązały się do współdziałania przy zapewnieniu łączności, wymiany informacji o zagrożeniach (np. sytuacji meteorologicznej), realizacji wspólnych zadań i doskonalenia procedur z nimi związanych, wspólnych ćwiczeń i szkoleń, wsparcia logistycznego i w zakresie pomocy medycznej przy wspólnych przedsięwzięciach, wzajemnego udostępniania specjalistycznego sprzętu, a także do współpracy szkoleniowej.
Wojsko i straż pożarna miały już wcześniej porozumienia o współpracy, zawarcie nowego było konieczne wobec wprowadzonej z początkiem ubiegłego roku reformy systemu kierowania i dowodzenia armią. (PAP)