Jak przekazał rzecznik Holdingu Wojciech Jaros, porozumienie dotyczy ogólnych zasad, jakimi kierować się będą strony w związku z nieuniknioną likwidacją kopalni Kazimierz-Juliusz. „Najważniejszym tematem jest kwestia stopniowego przejmowania załogi likwidowanego zakładu przez kopalnie KHW” - wskazał Jaros.

Przewodniczący kopalnianej Solidarności Grzegorz Sułkowski poinformował, że porozumienie zawiera m.in. zabezpieczenie pracy grupie 29 pracowników, którym skończyły się umowy terminowe. 8 z tych osób dostanie umowy bezterminowe w Kazimierzu-Juliuszu, a 21 kolejnych - umowy terminowe w innych zakładach Holdingu.

„Również kolejne 60 osób, którym podobne umowy terminowe kończą się do końca roku, będzie miało pewność pracy. Podpisane porozumienie dotyczy całej załogi, i pracowników dołowych i pracowników powierzchni, że Holding będzie systematycznie – jeśli zajdzie taka potrzeba – zapewniał pracę dla tych ludzi w przyszłości” - wskazał Sułkowski.

Czwartkowe negocjacje trwały ok. 12 godzin. Rozpoczęły się już po tym, jak 52-osobowa grupa górników w nocy ze środy na czwartek, po zakończeniu pracy, nie wyjechała na powierzchnię - w geście solidarności z grupą kolegów, którym nie przedłużono umów o pracę na czas określony. Górnicy ci wyjechali na powierzchnię dopiero po porannych rozmowach z zarządem.

Od kilku dni w sosnowieckiej kopalni wrzało. W ostatnich dwóch miesiącach załoga dostawała pensje z opóźnieniem, w dwóch transzach. Teraz nie chciała się już na to zgodzić. Termin wypłaty wynagrodzeń przypadał w czwartek. Załoga otrzymała pieniądze w środę i w czwartek.

Również w środę w związku z nieuregulowaniem zadłużenia dostawca energii elektrycznej zapowiedział wstrzymanie jej dostawy do obiektu tzw. ruchu Juliusz. Groźbę tę udało się zażegnać – Tauron Sprzedaż i kopalnia zawarły w środę porozumienie dotyczące uregulowania zaległych należności.

Kopalnia Kazimierz Juliusz ma zostać zlikwidowana, ponieważ kończy się w niej węgiel. Naczelny inżynier kopalni Jacek Matuszczyk polecił już przygotowanie planu likwidacji zakładu, ale jego daty wciąż nie określono.

Związkowcy nie sprzeciwiają się likwidacji zakładu, ich zdaniem jednak należy najpierw wydobyć cały węgiel dostępny bez konieczności dodatkowych inwestycji, co ma trwać 2-3 lata.

Kreślony przez związkowców termin zakończenia wydobycia Matuszczyk uważa za nierealny. Przyczyniły się do tego kłopoty, jakie w ostatnich miesiącach miała kopalnia – gwałtowny dopływ wody do pól eksploatacyjnych, powstałe na powierzchni zapadlisko oraz bardzo silny wstrząs, który - choć nie spowodował znaczących strat - wskazał, że rejon jest bardzo aktywny sejsmicznie.

„W związku z tymi zdarzeniami możliwości wydobycia skurczyły się i zamknięcie kopalni nastąpi zapewne szybciej - za rok, półtora roku” – powiedział w środę PAP Matuszczyk. W efekcie tych zdarzeń pogorszyła się też kondycja finansowa zakładu – inż. Matuszczyk nie zaprzeczył informacjom o obecnych miesięcznych stratach rzędu 3 mln zł. Wyraził nadzieję, że kopalnia „zbilansuje się w najbliższych miesiącach”.

Zakład zatrudnia obecnie 1023 pracowników – 751 na dole, 272 na powierzchni. Jeszcze przed czwartkowym porozumieniem Matuszczyk informował, że do końca roku pracę w innych kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego miało znaleźć 60 pracowników dołowych, a ok. 40 - odejść na emerytury.

W czwartek rzecznik KHW przypomniał, że trwa postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko nowego prezesa zarządu spółki Kazimierz-Juliusz. „Zadaniem nowego zarządu będzie m.in. opracowanie programu restrukturyzacji, który ma pozwolić, by od października kopalnia zaczęła spłacać swe zadłużenia, a także opracowanie programu stopniowego wygaszania kopalni” - wskazał Jaros.

(PAP)