Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. kontroli państwowej oraz Rady Ochrony Pracy. 19 stycznia Hickiewicz złożyła dymisję z funkcji powołując się na względy osobiste. Pełniła funkcję od lipca 2012 r.
Giedrojć podczas poprzednich rządów PiS był zastępcą Głównego Inspektora Pracy. Podczas posiedzenia komisji, która pod koniec stycznia opiniowała jego kandydaturę powiedział, że chce przede wszystkim zwiększyć skuteczność inspekcji pracy, tak by lepiej walczyć z patologiami na rynku pracy.
Nowy szef PIP chciałby też odbiurokratyzować działania inspektorów. W jego ocenie często 70 proc. czasu muszą oni poświęcić załatwianiu obowiązków administracyjnych, a jedynie 30 proc. mogą przeznaczyć na samą kontrolę. Wśród zamierzeń wymienił też wprowadzenie cyklicznego kontrolowania firm - przynajmniej co pięć lat inspektorzy sprawdzaliby w nich warunki pracy. (PAP)

Zobacz także: Nowy szef PIP chce walczyć z biurokratyzacją inspekcji>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.