Projekt przewiduje przeszkolenie pracowników zgodnie z potrzebami firm, które się do niego zgłoszą, oraz zatrudnienie ich na trwające do 6 miesięcy staże w skróconym wymiarze czasu pracy czy w formie tzw. telepracy.

 

Jak poinformował PAP Marek Niedźwiecki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, celem projektu jest upowszechnienie wśród przedsiębiorców z województwa łódzkiego elastycznych form zatrudnienia.Zdaniem specjalistów od rynku pracy, łódzcy przedsiębiorcy wciąż w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystują te formy zatrudnienia, które - jak pokazują doświadczenie innych krajów europejskich - pozwalają na zwiększanie zatrudnienia, zwłaszcza wśród grup, które nie są faworyzowane na rynku pracy.

 

Do projektu WUP przystąpić może każda firma działająca w Łódzkiem, która chce sprawdzić w praktyce elastyczne formy zatrudnienia. Potencjalnymi pracownikami będą osoby po 50. roku życia, niepełnosprawne oraz kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Często są to osoby, które - z różnych względów - nie mogą być pracownikami pełnoetatowymi, a niestandardowe formy zatrudnienia są dla nich szansą na powrót na rynek pracy.

 

Projekt zakłada staże (do 6 miesięcy) dla przeszkolonych pracowników w jednej z trzech elastycznych formuł: skrócony dzienny wymiar czasu pracy, skrócony tydzień pracy lub praca wykonywana poza zakładem pracy (telepraca). Pracodawcy biorący udział w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów.

 

W ramach projektu zaplanowano także kampanię informacyjną, organizację seminariów z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy oraz utworzenie w każdym powiecie punktów informacyjnych. Całkowita wartość projektu to ponad 3,8 mln zł; 85 proc. tej kwoty pochodzić będzie ze środków unijnych.To pierwsze przedsięwzięcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi realizowane w partnerstwie ponadnarodowym - z duńskim Jobcenter Aarhus.

 

szu/ je/