Badania mają na celu określenie, czy stosowane systemy zabezpieczania klatek schodowych są skuteczne i zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi w budynkach oraz warunki do prowadzenia ewakuacji i akcji gaśniczej. Celem projektu jest również zaproponowanie skutecznych rozwiązań oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych - klatek schodowych - na wypadek pożaru. Podsumowanie tych badań zostanie zaprezentowane podczas konferencji w Sosnowcu 2 czerwca.
„Obecnie stosowane w Polsce zabezpieczenia przeciwpożarowe są dalekie od doskonałości. Świadczą o tym analizy tragicznych w skutkach pożarów i statystyki ofiar, zaś badania takie jak nasz projekt są prowadzone rzadko” – powiedział PAP dr inż. Grzegorz Kubicki z Politechniki Warszawskiej.
Jeden z testowych pożarów przeprowadzono w środę. Wybuchł i rozprzestrzenił się w zaaranżowanym mieszkaniu testowym, wyposażonym w meble i dodatki typowe dla polskiej rodziny.
Znajdujący się w Sosnowcu budynek testowy o żelbetowej konstrukcji składa się z dziewięciu kondygnacji nadziemnych o wysokości 3,35 m oraz jednej podziemnej. Dwie klatki schodowe i długie korytarze łączą kilkadziesiąt pomieszczeń. Budowa jest typowa dla średniowysokich bloków mieszkalnych i biurowych, niezwykle popularnych w Polsce.
Wszystkie pożary testowe zostaną przeprowadzone w jednym pomieszczeniu, położonym przy klatce schodowej na czwartym piętrze budynku, o wymiarach ok. 5,7 × 5,8 m. Piętro niżej znajduje się pomieszczenie przeznaczone na sprzęt pomiarowy.
Na potrzeby projektu zakupiono 6 identycznych kompletów mebli i dodatków wyposażenia wnętrz. W budynku zainstalowano ścianki ognioodporne, belki podtrzymujące strop, wstawiono specjalne szyby i czujniki służące badaczom do obserwowania pożaru oraz zamontowano urządzenia i systemy odprowadzające dym i ciepło z budynku.
W projekt zaangażowanych jest ok. 100 osób: testu naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także pracownicy budowlani, projektanci wentylacji pożarowej, analitycy i strażacy. Projekt badawczy finansuje firma Smay.