Wskaźnik ten opracowywany jest na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przez Katedrę Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz BIEC.

Czytaj: Resort pracy aktywnie wspiera osoby bezrobotne

"W ostatnim czasie przedsiębiorcy mocno zmieniali liczbę publikowanych w kolejnych miesiącach ofert pracy, co przyczyniło się do zwiększonych wahań Barometru. Jednak obserwowane wzrosty przeważają nad spadkami i w rezultacie na rynku wolnych miejsc pracy wciąż rysuje się tendencja wzrostowa" - wskazał BIEC w komunikacie.

"Perspektywy zatrudnienia dodatkowo poprawia rozpoczynające się w gospodarce sezonowe ożywienie. W końcu kwietnia w internecie opublikowanych pozostawało 96,8 tys. ofert pracy" - dodano.

Z zaprezentowanych danych wynika, że w minionym miesiącu liczbę ofert pracy zwiększyli przede wszystkim przedsiębiorcy z południowej Polski. "W woj. małopolskim zatrudnienie zwiększano w rozwiniętych w tym regionie usługach. W woj. dolnośląskim pracę oferował rozwijający się przemysł wysokich technologii" - czytamy w komunikacie Biura.

"Popyt na pracę płynął również z województw słabiej rozwiniętych pod względem miernika regionalnego dochodu na mieszkańca. Były to województwa opolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Stosunkowo niewielki wzrost, o niższej niż przeciętna w kraju dynamice, wystąpił w województwach północno-wschodniej Polski, a przede wszystkim w woj. podlaskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim" - napisano.

"W pozostałych regionach obserwowaliśmy umiarkowany wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników. Szczególnie trwała pozytywna tendencja występuje w woj. mazowieckim i śląskim" - zaznaczyli autorzy zestawienia.

Z danych wynika ponadto, że w przypadku zawodów wymagających wykształcenia związanego z naukami społecznymi i prawnymi największa dynamika ofert pracy wystąpiła w kwietniu wśród ofert skierowanych do specjalistów w zakresie zakupów firmowych i kontrolerów jakości.

Z kolei w większych miastach wyraźnie wzrósł popyt na specjalistów od public relations. Nowe oferty pojawiły się także dla franczyzobiorców oraz w administracji biurowej.

"Wyraźny spadek liczby ogłoszeń o zatrudnieniu dotyczył tych, skierowanych do prawników. Jednak w tym przypadku ogólna tendencja jest wzrostowa, choć charakteryzuje się znacznymi wahaniami" - czytamy w komunikacie.

Dodano w nim, że spadek odnotowano również w przypadku ofert dla wysoko wykwalifikowanych konsultantów, z sektora publicznego oraz sprzedaży.

"Wśród zawodów z zakresu nauk ścisłych lub inżynieryjnych w kwietniu wzrosło zapotrzebowanie na informatyków, m.in. specjalistów od internetu i e-handlu.

Z danych wynika, że pracodawcy poszukiwali też osób z niższym wykształceniem, m.in. kierowców, pracowników magazynów.

Autorzy zestawienia zwrócili uwagę, że "ostry spadek liczby ofert pracy" odczuła branża zdrowia, urody i rekreacji. "Osoby poszukujące pracy w edukacji, zarówno tradycyjnej, jak i w firmach szkoleniowych mają mniejsze perspektywy jej znalezienia, a spadkowy trend, występujący od kilku lat, pogłębia się" - dodali.

Wskazali ponadto, że spadek wystąpił również w przypadku ofert dla osób wykształconych w kierunku sztuki. "Wyraźnie wzrosło natomiast zapotrzebowanie w ochronie środowiska" - podkreślono.

(PAP)