Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), weszło w życie 30 grudnia ub.r. Zgodnie z jego najnowszym brzmieniem katowicka strefa obejmuje grunty o powierzchni ponad 2614 ha.

We wtorkowej informacji w tej sprawie przedstawiciele KSSE uściślili, że rozporządzenie Rady Ministrów włączyło do Strefy grunty o powierzchni ponad 269 ha, zwiększając jej powierzchnię o ponad 11 proc., a także wyłączyło grunty o powierzchni niespełna 3,5 ha.

Według szacunków KSSE, na nowych jej terenach w perspektywie najbliższych lat może powstać ok. 13,4 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych rzędu 5,3 mld zł. Łącznie może pojawić się tam nawet 100 nowych projektów inwestycyjnych. Maksymalna łączna wielkość pomocy publicznej, jaka może trafić do inwestorów realizujących projekty na nowych terenach, to ok. 1,9 mld zł.

Do Strefy włączono tereny położone w 16 miejscowościach, zarządzane przez wszystkie podstrefy KSSE. W podstrefie gliwickiej statusem specjalnej strefy objęto nowe grunty w Zabrzu (ponad 44 ha) i Oleśnie (ponad 31,5 ha). W podstrefie jastrzębsko-żorskiej to grunty w Jastrzębiu-Zdroju (ponad 25 ha), Godowie (ponad 14 ha), Radziechowach-Wieprzu (ponad 29 ha), Raciborzu (ponad 7,5 ha), Wodzisławiu Śląskim (ponad 24 ha) i Bielsku-Białej (0,73 ha).

Zobacz: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozwija pilotażowe programy kształcenia dualnego

 

W podstrefie sosnowiecko-dąbrowskiej do KSSE włączono grunty w Zawierciu (ponad 16 ha), Woźnikach (blisko 16 ha), Ogrodzieńcu (ponad 10 ha) i Krzepicach (niemal 19 ha). W podstrefie tyskiej znalazły się niemal 3 ha - w Lędzinach.

Ponadto, rozporządzenie włączyło do KSSE grunty będące własnością Skarbu Państwa, użytkowane przez działających na nich przedsiębiorców. Są to tereny w Bytomiu (użytkowane przez jedną ze spółek grupy Kopex, a także firmę Conbelts) oraz w Węgierskiej Górce (Metalpol). Grunty włączone w Katowicach, na których planowana jest inwestycja firmy Rockwell Automation, są własnością spółki Echo 135 (oraz Skarbu Państwa, w jej użytkowaniu).

Włączone do strefy grunty – poza dwoma przypadkami - są własnością samorządów gmin i miast, a także Skarbu Państwa (w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w użytkowaniu samorządów i prywatnych przedsiębiorców).

Cytowany we wtorkowej informacji prezes KSSE Piotr Wojaczek zaznaczył, że rozszerzenie, wpisujące się w realizację strategii zrównoważonego wpływu strefy na rozwój regionu, ma służyć rozwiązywaniu konkretnych, lokalnych problemów związanych np. z rynkiem pracy.

„Analizujemy wybrane lokalizacje pod kątem ich potencjału społecznego czy dostępności infrastruktury i następnie we współpracy z samorządem lokalnym wnioskujemy o utworzenie obszaru strefy. Przykładem rozwijających się z sukcesem nowych lokalizacji są nasze tereny w Ujeździe, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej lub Częstochowie, które wypracowały swoją markę i przyciągają kolejnych inwestorów” - wskazał Wojaczek.

Wyraził przekonanie, że podobny scenariusz uda się zrealizować na teraz włączonych terenach - choć przemiana terenu inwestycyjnego w „tętniący inwestycjami park przemysłowy” nie następuje od razu, a proces często wymaga dużych nakładów.

Wejście w życie 30 grudnia ub. roku rozporządzenia zmieniającego granice katowickiej strefy zakończyło trwające od 2015 r. postępowanie w tej sprawie. Zgody na włączenie gruntów do KSSE wyraziły władze poszczególnych gmin i właściciele terenów, a proces pozytywnie zaopiniowały zarządy woj. śląskiego i opolskiego.

Podobne przyjęte przez rząd w tym czasie rozporządzenia rozszerzyły, poza KSSE, również powierzchnie stref: Kostrzyńsko-Słubickiej (o 68 ha), Łódzkiej (o 88 ha) i Warmińsko-Mazurskiej (o 351 ha). Łączna powierzchnia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce po ostatnich zmianach, zgodnie ze stanem na koniec 2016 r., według informacji KSSE, wynosi ponad 20,9 tys. ha, przy limicie 25 tys. ha.(PAP)