Równocześnie portugalski rząd obniży w 2013 r. poziom płaconego przez prywatne przedsiębiorstwa ubezpieczenia społecznego w ramach tzw. jedynej stawki społecznej o 5,75 punktów procentowych do poziomu 18 proc.

„Zmiany te są niezbędne i podyktowane pilną potrzebą zwiększenia konkurencyjności portugalskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, a także zwalczenia drastycznie rosnącego bezrobocia w kraju” - powiedział premier Passos Coelho.

Wyjaśnił, że ogłoszone zmiany zostały już zaakceptowane przez przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej, którzy prowadzą właśnie w Lizbonie piąty audyt wykonania przez Portugalię umowy kredytowej z 2011 r.

Według Passosa Coelho rząd jest zdeterminowany, by zrealizować zobowiązania Portugalii wobec MFW i UE. „Bez tych wyrzeczeń poprawa kondycji naszych finansów i ewentualne przyszłe wnioski o pomoc gospodarczą będą niemożliwe” - dodał premier.

W porozumieniu zawartym w ubiegłym roku z UE i MFW Portugalia zobowiązała się, w zamian za 78 mld euro pożyczki, do obniżenia do końca 2011 r. deficytu budżetowego z 8,9 proc. do 5,9 proc. W 2012 r. deficyt ma spaść do 4,5 proc, a rok później do 3 proc.

W sierpniu br. bezrobocie wzrosło w Portugalii do największego od ponad 40 lat poziomu. Bez zatrudnienia pozostaje 15,7 proc. obywateli zdolnych do pracy.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

zat/ mc/