„Mimo że bezrobocie spada, to u nas w regionie wciąż jest wysokie (stopa bezrobocia w woj. to 12,7 proc.). Dodatkowo wiele osób, szczególnie z terenów wiejskich, nie ma odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Trudna jest też sytuacja młodych osób - do 30. roku życia, spośród nich aż 1/3 nie pracuje” - powiedział dyrektor WUP.

Na Podkarpaciu, obok spadku liczby bezrobotnych, zmniejszyła się również grupa osób objętych wypłatą świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fundusz wypłaca pieniądze osobom, które pracują w firmach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.

W ciągu 11 miesięcy 2015 r. na rzecz pracowników i byłych pracowników 38 podmiotów gospodarczych dokonano wypłat na kwotę 7,15 mln złotych. Świadczenia wypłacono łącznie ponad tysiącu osób.

„Dla zobrazowania pozytywnych zmian warto wspomnieć o danych z lat ubiegłych, w roku 2014 wypłacono prawie 12 mln złotych, a w 2013 aż 30 mln złotych. Sytuacją na podkarpackim rynku pracy nie zachwiały zwolnienia u jednego z największych pracodawców w regionie – PZL Mielec, gdzie w wyniku ogłoszonej na początku czerwca restrukturyzacji pracę miało stracić 25 proc. załogi”- powiedział Czop.

W roku 2015 nie odnotowano niewypłacalności żadnego pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 osób.

Kończący się rok był ostatnim, w którym w województwie podkarpackim realizowano Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Według dyrektora, dzięki tym środkom udało się wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy.

„W ramach POKL podpisaliśmy ponad 2,5 tysiąca umów o wartości ponad 2,5 mld zł. Udział w projektach wzięło ponad 340 tysięcy osób. Aż tyle ludzkich losów w regionie zostało w pozytywny sposób odmienionych dzięki wsparciu tego programu” - dodał Czop.

WUP w 2015 r. ogłosił już pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który jest finansowany z nowej perspektywy UE. Wartość dofinansowania projektów w dziewięciu ogłoszonych naborach wynosi ok. 500 mln zł.

„W tych konkursach będzie można uzyskać dotacje na założenie własnej firmy, będziemy też wspierać podmioty ekonomii społecznej, rozwijać ośrodki wychowania przedszkolnego oraz placówki kształcące zawodowo. Chcemy też poprawiać sytuację życiową osób wykluczonych społecznie czy finansować usługi i instrumenty rynku pracy. Zakres działań, jakie będą w nadchodzącym roku realizowane na Podkarpaciu, jest zatem bardzo duży” - powiedział Czop.

Dodał, że zainteresowanie ogłoszonymi konkursami jest bardzo duże. Wszystkie ogłoszone nabory zostaną rozstrzygnięte w 2016 r. Wówczas też ogłoszone zostaną kolejne, dotyczące m.in. poprawy jakości kształcenia ogólnego oraz programów stypendialnych.

Czop podkreślił, że w przyszłym roku urząd zamierza wspierać bezrobotnych m.in. poprzez zachęcanie do założenia własnej firmy.

„Zamierzamy też wspierać młodych ludzi już na poziomie edukacji, a potem zakładania firm i proponowania nowych rozwiązań. Będziemy również trzymać w województwie nieustannie mocny kurs na zawodowstwo, ponieważ praktyczne umiejętności młodych ludzi zapewniają im zatrudnienie w regionie, o ile są również dopasowane do potrzeb regionalnych przedsiębiorców” - zapowiedział dyrektor WUP w Rzeszowie. (PAP)