Jak powiedział PAP dyrektor rzeszowskiego WUP Tomasz Czop, urząd spodziewa się bardzo dużego zainteresowanie konkursem. „Proszę o aktywność, tworzenie projektów realnie rozwiązujących problemy Podkarpacia i składanie wniosków” - zaapelował.

O dofinansowanie projektów ubiegać się mogą m.in. agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową. Wnioski przyjmowane będą do 16 września br.

Pieniądze przeznaczone mogą być na walkę z bezrobociem wśród osób w wieku od 15 do 29 lat, które nie kontynuują nauki, są bierne zawodowe i niezarejestrowane w urzędach pracy (tzw. młodzież NEET).

Jak zaznaczył Czop, wsparcie może dotyczyć określania ścieżki zawodowej, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców. „Dodatkowo będziemy bardzo mocno promować działania służące zakładaniu własnych działalności gospodarczych i niwelowaniu barier osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania zatrudnienia”- podkreślił.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które odbędzie się 26 sierpnia br. w rzeszowskim urzędzie marszałkowskim.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Podkarpacie ma do wydania na aktywizację bezrobotnych ponad 157 mln euro. Według szacunków WUP z tego programu skorzysta w regionie ok. 60 tys. osób.

Na koniec czerwca w podkarpackich urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 120,5 tys. osób bezrobotnych. Osoby młode (tj. od 18 do 34 lat) stanowiły łącznie ponad 46 proc. ogółu osób bezrobotnych.

PO WER jest finansowy z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżet całego programu na lata 2014-2020 to ok. 4,7 mld euro. (PAP)