Projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe zobowiązania węglowej spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę tych zobowiązań w równych miesięcznych ratach. Harmonogram spłat ma zostać podpisany pomiędzy KW a ZUS do 31 grudnia.

"Powyższe rozwiązania mają na celu poprawę sytuacji spółek węglowych w trudnym dla nich okresem oraz są odpowiedzią na aktualną sytuację zbytu węgla i wychodzą na przeciw oczekiwaniom branży górniczej" - uzasadniała w czwartek projekt posłanka-sprawozdawca Ewa Kołodziej (PO)

Poinformowała, że posłowie podczas pierwszego czytania tego projektu w komisji nie wnieśli poprawek. Dodał, że projekt ma tryb pilny.

Autorzy projekty uzasadnieniu napisali: "W 2013 r. Kompania Węglowa wykazała stratę netto w wysokości 699 mln zł, co było głównie wynikiem spadku cen węgla kamiennego na rynkach światowych, europejskich i polskich oraz obniżenia popytu na węgiel. W tej sytuacji w celu umożliwienia próby odzyskania płynności finansowej i zabezpieczenia miejsc pracy, niezbędne jest wprowadzenie przepisu prawa, umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wcześniej przejętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2015 r." (PAP)