Tachografy to urządzenie pomiarowe, rejestrujące przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, jak również tzw. aktywność kierowcy, czyli czas jego pracy, czy odpoczynku. Są montowane np. w ciężarówkach czy autokarach.

Czytaj: Czas pracy kierowców dokładniej ewidencjonowany

Nowelę ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Jak zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), projekt nowelizacji dostosowuje polskie przepisy do rozporządzenia Unii Europejskiej. Jego celem jest również zwiększenie bezpieczeństwa tachografów oraz podniesienie sprawności kontroli systemu.

Zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów ma polegać na ograniczeniu możliwości manipulowania danymi rejestrowanymi przez urządzenie, podniesieniu wiarygodności warsztatów wykonujących instalacje, naprawy i sprawdzanie tachografów oraz ograniczeniu ryzyka popełnienia przez warsztaty oszustw i wystąpienia konfliktów interesów między nimi a przewoźnikami drogowymi.

Wprowadza także uprawnienia dla funkcjonariuszy służb kontrolnych do polecenia zatwierdzonym warsztatom obsługującymi tachografy sprawdzenia ewentualnego podłączenia urządzeń manipulacyjnych.

Wśród zaproponowanych zmian do ustawy o tachografach cyfrowych znalazły się m.in. propozycje: uchylenia możliwości składania wniosku wyłącznie przez producenta; zmiany zakresu homologacji typu tachografu - proponuje się, aby homologacja dotyczyła przyrządu rejestrującego i czujnika ruchu oraz karty do tachografu; określenia w świadectwie homologacji sposobu plombowania(zabezpieczenia) urządzenia.

Nowela wprowadza również obowiązek przekazywania przez prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM) właściwym organom innych państw członkowskich UE kopii świadectw homologacji tachografów wraz z kopią odpowiednich specyfikacji, w tym dotyczących plombowania (zabezpieczania) albo decyzji o odmowie udzielania homologacji oraz informacji o cofnięciu homologacji lub o działaniach podjętych w celu zapewnienia zgodności urządzeń z homologacją.

W proponowanych przepisach wprowadza się także obowiązek przeprowadzania przez producentów badań wprowadzanych do produkcji przyrządów rejestrujących, czujników ruchu i kart do tachografów. Badania takie powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata.

Ponadto - jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu - w związku z tym, że warsztaty odgrywają istotną rolę w bezpieczeństwie tachografów, "istotą proponowanych rozwiązań jest zwiększenie wiarygodności tych podmiotów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka popełniania przez nich oszustw".

Zmiany w zakresie wymagań dla warsztatów wprowadzają warunek nieposzlakowanej reputacji warsztatów, czego kryterium - jak zaznaczono w uzasadnieniu - ma być niekaralność osób fizycznych reprezentujących warsztat, a także brak zarzutów wobec warsztatu i osób fizycznych reprezentujących go, które związane byłyby z prowadzeniem działalności z naruszeniem prawa o systemie tachografów i wydaniem w stosunku do nich decyzji o cofnięciu zezwolenia lub nałożeniu kary pieniężnej.

Czytaj: Firmy transportowe pod lupą PIP

W projekcie ustawy proponuje się też utrzymanie rozdziału podstaw prawnych do zatwierdzania i kontroli warsztatów wykonujących działalność w zakresie tachografów cyfrowych i tachografów analogowych.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, obecnie istnieje obowiązek instalacji w nowych pojazdach tachografów cyfrowych, co oznacza, że systematycznie będzie malała liczba pojazdów z tachografami analogowymi, a co za tym idzie także coraz mniej warsztatów będzie obsługiwać pojazdy z tego typu urządzeniami.

Proponowane przepisy wprowadzają także obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej, co roku drogą elektroniczną, wykazów zatwierdzonych warsztatów oraz kart im wydanych, a także rejestru użytych znaków przez upoważnione warsztaty oraz elektronicznych danych zabezpieczających i niezbędnych informacji dotyczących wykorzystanych elektronicznych danych zabezpieczających.

Informacje te przekazywane będą na podstawie wykazu warsztatów prowadzonego przez prezesa GUM i danych przekazywanych przez podmiot wydający karty.

Na terenie Unii Europejskiej tachografy zostały uznane za obowiązkowe od 29 września 1989 r. Natomiast tachografy cyfrowe są obowiązkowo instalowane w pojazdach po 1 maja 2006 r.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)