W środę minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w najbliższych dniach (koniec tego tygodnia, początek przyszłego) wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o uwolnienie części środków z Funduszu Pracy na aktywną walkę z bezrobociem. Dodał, że jego resort skrupulatnie zbierał argumenty dotyczące rynku pracy i dane dotyczące bezrobocia i wyraził przekonanie, że trafiają one do MF.

Zaznaczył, że nie chce jeszcze mówić o kwocie. "Jest to przedmiotem naszych dyskusji. Mam nadzieję, że będą to środki, które pozwolą wesprzeć rynek pracy. (...) Myślę, że ok. 500 mln – będziemy rozważać wystąpienie w okolicy tej kwoty" - powiedział. Dodał, że te pieniądze trafią na aktywne formy walki z bezrobociem. "Szczególnie chcemy wesprzeć osoby młode oraz po 50. roku życia" - poinformował.

Majszczyk również zaznaczyła, że na razie jest za wcześnie, by mówić o konkretnych kwotach, jakie mogłyby być uruchomione z Funduszu Pracy.

"Musimy zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie i na jakie cele miałyby zostać przeznaczone środki z Funduszu Pracy. Prowadzimy analizy dotyczące napływu składek do Funduszu, a także obliczenia i symulacje wpływu przekazania pieniędzy z Funduszu Pracy na wynik sektora finansów publicznych" - powiedziała.

Dodała, że resortowi finansów zależy, by mimo uszczuplenia środków w Funduszu Pracy wynik ten pozostał "przyzwoity".

Majszczyk odniosła się także do pomysłu partnerów społecznych z Komisji Trójstronnej, by wyłączyć Fundusz Pracy z sektora finansów publicznych. Zwróciła uwagę, że Fundusz ten zaliczany jest do sektora nie tylko ze względu na ustawę o finansach publicznych, ale także w rozumieniu przepisów unijnych.

"Nie wiem, na czym takie wyłączenie miałoby polegać. (...) Na pewno Fundusz nie mógłby pozostać poza wpływem rządu i kontrolą" - dodała.

W komunikacie po posiedzeniu zespołu Komisji Trójstronnej ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbyło się w ubiegły piątek, podano m.in., że strona społeczna podjęła decyzję w sprawie powołania w ramach zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy podzespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu zmian w przepisach ustawy regulującej instytucję Funduszu Pracy.

"Wstępnie ustalono, że propozycja zmian zmierzałaby w kierunku wyłączenia Funduszu Pracy z finansów publicznych oraz wprowadzenia przepisów ustanawiających organ kontroli, np. Radę Nadzorczą Funduszu Pracy" - wskazano. (PAP)

mmu/ akw/ pad/