Stopa bezrobocia w regionie przekraczała na koniec roku 15 proc. - poinformowała PAP rzeczniczka WUP w Zielonej Górze Małgorzata Kordoń.

"W stosunku rocznym bezrobotnych jest więcej o 1480. Liczba zarejestrowanych osób bez pracy na koniec ub.r. wynosiła 60 tys. 614 przy 59 tys. 134 na koniec 2011 roku" - powiedziała PAP rzeczniczka.

W samym grudniu 2012 r. wzrost bezrobocia zanotowały wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego. Największy był w powiatach: nowosolskim – o 472 osoby, żagańskim – o 394 osoby, strzelecko-drezdeneckim – o 332 osoby. Najmniejszy odnotowano w powiecie sulęcińskim – o 28 osób.

"W grudniu mieliśmy do czynienia z niewielkim spadkiem nowych rejestracji bezrobotnych do poziomu 8,3 tys. osób (mniej o ok. 200 osób). Natomiast zdecydowanie mniej osób zostało wyrejestrowanych - 5,5 tys. (mniej o 1,9 tys. osób). Wpływ na to miało zakończenie większości prac sezonowych oraz spadek liczby bezrobotnych aktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy" - dodała Kordoń.

Wpływ na wzrost bezrobocia w regionie miały zwolnienia, w tym grupowe. Największe miały miejsce w Zielonej Górze – 555 osób, w powiecie nowosolskim – 258 osób i zielonogórskim 171.

We wszystkich pozostałych powiatach zwolniono 216 osób. Najwięcej pracowników zwolniła spółka Tabory Szynowe Opole w Zielonej Górze (274 pracowników) i spółka Esser w Nowej Soli (146 osób).

Wraz ze wzrostem bezrobocia maleje liczba ofert pracy, które składają lubuscy pracodawcy. W grudniu 2012 r. powiatowe urzędy pracy dysponowały 1231 wolnymi miejscami pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 429 mniej niż w miesiącu poprzednim.

Na 2013 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w woj. lubuskim przeznaczyło ok. 92,2 mln zł, przy czym ok. 43,7 mln zł to tzw. "rezerwa regionalna", czyli pieniądze będące w dyspozycji samorządu województwa na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym pomiędzy powiaty rozdysponowane zostało 48,5 mln zł. Natomiast na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez samorządy powiatowe przyznano ok. 7,3 mln zł.