Lotnisko ma być gotowe do użytku w listopadzie tego roku, pierwsze loty (do Londynu) zaplanowane są w grudniu. Docelowo na lotnisku ma pracować łącznie ok. 160 osób.

„Zakończył się czwarty, ostatni duży nabór pracowników portu. Ewentualne kolejne nabory będą już miały charakter uzupełniający” - powiedział PAP rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski.

W czwartym naborze najwięcej - 651 osób złożyło aplikację na stanowisko pracownika sortowni bagażu. Agentem ds. obsługi pasażerów chcą zostać 544 osoby, pracownikiem obsługi płytowej – 190, specjalistą obsługi naziemnej – 105, a pracownikiem działu dystrybucji paliw – 54 osoby. „Na tych pięć stanowisk Port Lotniczy Lublin potrzebuje łącznie 30 osób” - dodał Jankowski.

Rozpoczęta w marcu rekrutacja pracowników lotniska przebiega w kilku etapach. Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń, w zależności od wymaganych kwalifikacji, kandydaci poddawani są różnym testom sprawdzającym np. ich sprawność fizyczną czy znajomość języka angielskiego, zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne.

Jankowski dodał, że w każdym naborze zgłoszeń jest bardzo dużo, chęć pracy na lotnisku zgłosiło w sumie kilka tysięcy ludzi. Liczba zgłoszeń zależy od charakteru danego stanowiska pracy i poziomu kwalifikacji z nim związanych - im łatwiejsze kryteria do spełnienia, tym więcej chętnych na dane miejsce pracy. Jednak - jak podkreśla Jankowski - nawet tam, gdzie wymagania są wysokie i specjalistyczne, zgłoszeń jest dużo, np. na jedno miejsce specjalisty ds. standardów lotniskowych, certyfikacji i szkoleń zgłosiło się 25 chętnych. „Ofert jest dużo, jest w czym wybierać” - zaznaczył Jankowski.

Pierwsza grupa 43 osób, które przeszły pozytywnie rekrutację w Porcie Lotniczym, rozpocznie w lipcu szkolenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Będą to osoby, które mają pracować m.in. w służbie ochrony lotniska, dyżurni operacyjni, szef zmiany bazy technicznej, koordynator naziemnego ruchu lotniczego, specjalista ds. utrzymania infrastruktury, specjalista ds. elektroenergetyki, oświetlenia i łączności. Podczas szkolenia zostaną oni podani m.in. testom psychologicznym, na podstawie których wystawiona ma być opinia o kandydacie, która będzie brana pod uwagę przy zatrudnieniu. Szkolenia w dęblińskiej „Szkole Orląt” mają odbywać wszyscy przyszli pracownicy lotniska w Świdniku.

Na lotnisku dobiega końca budowa terminala pasażerskiego, który ma być gotowy do użytku na przełomie lipca i sierpnia. Koszt budowy to blisko 67 mln zł. Inwestycję realizuje konsorcjum złożone z Budimeksu (lider) oraz hiszpańskiej firmy Ferrovial Agroman. Terminal ma umożliwić bezkolizyjną obsługę ruchu pasażerskiego do jednego miliona pasażerów rocznie. We wrześniu planowane jest zakończenie budowy pasa startowego.

Do terminala lotniska będzie wjeżdżał szynobus kursujący z Dworca Głównego w Lublinie, przez stację Lublin – Północ i Świdnik. Do końca października ma powstać tor dojazdowy o długości 2,2 km ze stacji w Świdniku k. Lublina do terminala lotniska. Tor będzie kosztował 8,1 mln zł netto, a 85 proc. kosztów pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Prace wykonać ma lubelska spółka Expol.

Budowa lotniska w Świdniku pochłonie łącznie ok. 400 mln zł. 144,5 mln zł dotacji będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego, a reszta - z emisji obligacji oraz z budżetów samorządów, które są udziałowcami spółki budującej lotnisko. 100 proc. udziałów w spółce Port Lotniczy Lublin mają samorządy Lublina, Świdnika, województwa lubelskiego i powiatu świdnickiego.(PAP)

ren/ je/ gma/