Wśród przekazanych samochodów są pojazdy specjalistyczne z podnośnikami do prowadzenia działań ratowniczych na wysokości, auta terenowe dla dowodzących akcjami ratowniczo-gaśniczymi, autobus i bus do przewozu ratowników i członków sztabów.
Samochody w zależności od przeznaczenia wyposażone są m.in. w komputery, kamery, urządzenia łączności bezprzewodowej, narzędzia hydrauliczne, sprzęt oświetleniowy.
Pojazdy zakupiono w ramach programu "Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek". Trafią do Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, a także do komend miejskich w Bydgoszczy, Lipnie, Radziejowie, Rypinie i Toruniu.
Z kolei 67 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wzbogaciło się o specjalistyczny sprzęt - 13 zestawów narzędzi hydraulicznych, 12 motopomp i 42 zestawy ratownictwa medycznego.
Zakup dla OSP zrealizowano w ramach projektu "Ludziom na ratunek". Sprzęt kosztował łącznie 1,3 mln zł, z czego ponad 1 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.