Podpisanie Karty przez kolejne firmy miało miejsce podczas międzynarodowej konferencji "Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu" zorganizowanej przez Komisję Europejską i pełnomocniczkę do spraw równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez KE, realizowana w krajach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Austrii, Szwecji, Francji, Hiszpanii. Jest pisemnym zobowiązaniem firmy, organizacji lub instytucji do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

Inicjatywa polskiej Karty Różnorodności została podjęta w 2011 r. przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Pierwsze firmy podpisały Kartę w lutym zeszłego roku. Obecnie ma ona już 83 sygnatariuszy.

Prezeska FOB Mirella Panek-Owsiańska przypomniała, że Karta jest narzędziem wskazującym drogę do celu, którym jest przyjazne miejsce pracy, pokazuje ona firmom konkretne rozwiązania i konkretne korzyści.

Uczestnicy czwartkowego spotkania przekonywali, że różnorodność się opłaca i że nie stać nas na marnowanie potencjału, jakim dysponują osoby dziś często dyskryminowane, np. z niepełnosprawnościami, należące do mniejszości etnicznych, migranci, czy choćby kobiety. "W Europie są najlepiej wykształcone kury domowe. Nie stać nas na to!" - mówił sekretarz stanu w szwedzkim Ministerstwie Pracy Jasenko Selimovic.

Kozłowska-Rajewicz przekonywała, że warto promować różnorodność - ze względu na sprawiedliwość społeczną, ale także kwestie ekonomiczne oraz demograficzne.

"Dysponujemy wieloma raportami i badaniami, które potwierdzają, że istnieje zależność pomiędzy różnorodnością w zespole a wynikami finansowymi firmy" - mówiła, podkreślając, że różnice pomiędzy wynikami zespołów różnorodnych a zespołów jednorodnych dochodzą nawet do kilkudziesięciu procent.

"Różnorodność sprawia, że firma, państwo stają się bardziej konkurencyjne. (...) Niebawem ta wiedza będzie na tyle powszechna, ze ci, którzy nie będą tej zasady stosować, zostaną w tyle i przegrają" - przekonywała pełnomocniczka.

Zwróciła również uwagę na to, że ze względów demograficznych rynek pracy się kurczy i niebawem nie będzie wyjścia - trzeba będzie sięgnąć po zasoby dotychczas nie w pełni wykorzystywane.

Jej zdaniem coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, jednak wciąż uprzedzenia i stereotypy tworzą bariery, które sprawiają, że ludzie stają się ślepi na racjonalne argumenty, również te ekonomiczne i demograficzne. Przekonywała, że od strony prawnej mamy dobry grunt, by wprowadzać rozwiązania na rzecz różnorodności, potrzebna jest dobra wola osób odpowiedzialnych za obsadzanie stanowisk.

Selimovic mówił, że w obliczu kryzysu demograficznego musimy starać się sprawiać, aby ludzie chcieli mieszkać w Europie, dlatego potrzebna jest otwartość - otwarte podejście i otwarte granice.

Lina Papamichalopoulou z KE podkreślała, że nadeszła pora, by rozszerzyć zakres wspólnych działań - poza wymianą doświadczeń, najwyższy czas podjąć stanowcze kroki na rzecz promowania różnorodności. "Polityka różnorodności to właściwa droga, nie tylko dla biznesu" - dodała Jean Lambert z Parlamentu Europejskiego.(PAP)